Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Jobboldalinak ma közönségesen azt nevezik, aki - egzisztencia alapján besorolva - a közép-felső, bal oldalinak, aki az alsóbb rétegek érdekeit tartja elsődlegesnek. E szerint a mai uralkodó pártszövetség jobb-, a magyar náci párt (amiként az eredeti is az volt) BAL, a szocialista párt ideológiailag bal, a valóságban jobb, a liberális pártok szintén jobboldaliak, esetleg semlegesek, de semmiképp nem baloldaliak. (Az a kényszerű és szerencsétlen szövetség, amit a szocialistákkal kötöttek, a baloldalhoz csapta őket a közvélemény szemében, olyannyira, hogy maguk is ezt gondolják már, de ettől még nem tartoznak oda.) Kossuth, Deák Ferenc, SZÉCHENYI... hogy csak a magyar történelemből merítsünk. Mindannyian liberálisok voltak, de mint baloldaliak... Kossuthról egyébként nem szívesen beszélek. Ő akár az is lehetett volna. Végtére ismerünk még rajta kívül olyan, szinte királyi hatalomra törekvő magyar politikust, aki nem izgatja magát holmi ideológiákkal, ha a hatalom megszerzése a cél. Politikai kalandorokból mindig nagyobb a kínálat, mint a haza bölcseiből.

De mit mondunk mi, kedves Olvasó? A társadalom. Mivégre is a társadalom? Csak erre kell válaszolni, anélkül, hogy belebonyolódnánk az egész szövevényes történetbe. A társadalom arra való, hogy az embert MEGVÉDJE. Három dologtól mindenekelőtt: a nélkülözéstől, betegségektől, és saját embertársaitól, legyenek azok bűnözők vagy ellenség. Ha ez a hármas feltétel nem teljesül, akkor a társadalom okafogyottá válik. Az emberi szövetkezés nem azért jött létre, hogy az ERŐSEK - akik a maguk lábán sokkal inkább meg tudnának állni, ha minden kötél szakad, mint az elesettek - boldoguljanak. De miért mentek akkor ebbe bele az erősek? Miért jó nekik, ha el kell tartaniuk és védelmezniük kell a gyengéket? MERT HÁTHA EGYSZER ŐK IS GYENGÉK LESZNEK. Nem is annyira "hátha": szükségszerűen, ha előbb meg nem halnak.
És az állatvilág? A farkast még csak-csak megértjük. Nem túl erős állat. Egy kutyánál erősebb, de egy medvénél már nem. Na de az oroszlán? Ahol az oroszlán vadászik, a szavannán, a nagy testével nincs sok esélye a fürge, vagy erős, vehemens, összetartó növényevőkkel szemben. Falka nélkül általában éhen is hal. Jó, és akkor mi van a legnagyobb ma élő macskafélével, a tigrissel? Az miért nem falkában vadászik? Azért, mert máshol él. A tigris erdőlakó. Ott nincs tér hosszas üldözésre. Rejtőzködni kell, lesben állni, aztán elég egy váratlan roham. És a tigris pontosan ezt is csinálja.

Az ember viszont önmagában gyenge. Testileg mindenképp. Horda nélkül nem tudott volna túlélni. Ma sem tudna. De kinek köszönhető a társadalmi össztermék nagyobbik fele? Ki tartja fent a gazdaságot, különösen a mai, emberi közreműködést mind kevésbé igénylő termelésnél? Az alsóbb osztályok? Fájdalom, de nem. A munkaerőt egykor valóban ők adták, még Marx idejében is nélkülözhetetlennek látszottak, de ma már mind kevésbé. Nem beszélve a sok öregről, betegről, fogyatékosról. A gazdaságot a jobboldal által preferált rétegek tartják fent és működtetik.
Innentől három plusz egy út áll előttünk, időrendben: Thomas Malthus tiszteletes, Nur Muhammad Taraki, a magyar "polgári" jobboldal útja, és az az út, ami összhangban van a társadalom funkciójával, de ami e pillanatban utópiának tetszik.

Malthus tiszteletes 18-19. századi angol demográfus és közgazdász volt. Írt többek között egy értekezést a szegénység természetes és mesterséges fékjeiről. Régen olvastam, nem is tudom pontosan idézni. Nagyjából viszont emlékszem ezekre a fékekre: éhhalál, pestis, tüdőbaj, kolera, árvíz, földrengés, tűzvész, lefejezés, akasztás, kínhalál, háborúk.
Taraki Afganisztán kommunista elnöke volt 1978-79-ben. Kitalálta, hogy egyik napról a másikra felszámolja az analfabetizmust. Parancsba adta, hogy a parasztoknak be kell vonulni a városokba, olvasni tanulni. A parasztoknak azonban volt otthon is mit csinálni, ezért nem engedelmeskedtek. Az elnök nem sokat lacafacázott: lebombáztatta a falvakat. Aki életben maradt, már csak a városba mehetett, ahol várt rá az iskolapad. Volt ennek egy másik nagy előnye is: ezzel is csökkent az analfabéták száma.
A mai magyar polgári jobboldal módszere fentebb vázolt kettő keveréke.

Elérkezik majd az az idő, amikor Magyarországon csak sokgyermekes, erőtől duzzadó családok fognak élni. Minden nyugdíjas, beteg, fogyatékos felfordul. Aki véletlenül közmunkára még alkalmas, az meg éhen fordul fel, vagy a börtönben, ahová azért kerül, mert a béréből nem tudja a saját ellátását biztosítani. Lop, vagy saját otthon hiányában a szabadban merészel éjszakázni.
E keresztény, sokgyermekes, erőtől duzzadó családok tagjai is megöregednek azonban egyszer. Ők viszont már tudni fogják, mi a kötelességük. Elmennek az utolsó misére, meggyónják, amit majd velük kapcsolatban az utódaik is meg fognak gyónni, megcsókolják gyermekeiket-unokáikat, és szépen elballagnak a lakóhely szerint számukra kijelölt büdösbarlanghoz.

Van még a plusz egyedik út, de az annyira abszurd, hogy alig merem leírni. A távoli jövőbeli magyar kormány szépen fogja magát, és bevezeti az arányos közteherviselést. Nem az EGYENLŐ közteherviselést, hanem az ARÁNYOS közteherviselést. Ahol az irányadó nem valaminek a valahány százaléka, hanem A MEGÉLHETÉSI MINIMUM. Minden befolyt adójövedelemből első szempontként a szociális háló kiterjesztését és foltozását tervezi be a költségvetésbe. Nem stadionokat, nem...erre most elmondok gyorsan egy példát. Aki nem bérlettel jár, amennyiben nem bliccel, kénytelen jegyet venni. Ha jobban akar kijönni, akkor tömbjegyet. Nos, a tömbjegy azért volt eddig tömbjegy, mert tömbben árulták. Most is tömbjegynek hívják, de már nem árulják tömbben: a pénztáros nyomtatja, helyben. Ezért kacskaringóznak újabban akkora sorok a jegypénztárak előtt. Miért? Persze ez csak találgatás lesz. Hiszen a nyomda mindenképpen olcsóbb, mert óriási mennyiségekkel dolgozik, ez meg csak festékkazettával. Az időről és munkabérről nem is beszélve. És akkor a rosszindulat felvet egy gonosz gondolatot: hátha volt egy kis unokatestvér, aki épp ilyen gépeket gyárt. Esetleg kazettákat is. Vagy csak importál. Csinált gyorsan egy céget, amire kiírtak egy pályázatot, amit...rossz, aki rosszra gondol.

Szóval, drága polgártársak. A TÁRSADALOM AZÉRT VAN, HOGY AZ ELESETTEKET TÁMOGASSA. CSAK ezért van. Ha nem ezért van, akkor FELESLEGES. Akkor jöhet Bakunyin híres mondása, hogy "kő kövön ne maradjon". NEM JOBB- BALOLDAL KÉRDÉSE. Nem szisztéma kérdése. Nem ideológia kérdése. Még csak nem is emberség kérdése. EMBERI TERMÉSZET KÉRDÉSE. Így rendeltetett. Vagy a természet által, vagy Isten által, vagy mindkettő által. Ez az egy, amiben NINCS kompromisszum. Nincs vagy-vagy.

Lehetni persze sok mindent lehet. A konnektort is lehet arra használni, hogy beledugjuk az ujjunkat.
De kurvára meg fog rázni.

2014. 08. 07.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1