Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Az "ortus" latin szó, (többek között) azt jelenti, hogy "keletkezés, származás, eredet, születés". A görög-latin "ortodox" ("orthodoxus", "igazhitű", "óhitű") kifejezést közönségesen a hagyományokhoz betű szerint ragaszkodókra alkalmazzák. Arra, aki valamivel kapcsolatban nem akar eltérni az arról alkotott eredeti - értsd: régebbi - állásponttól.
Az ortodox tagadása - ha a latinból indulunk ki - a non-ortodox volna. Nem is "volna": az.
Akkor mi a csuda az unortodox? Nos, az "un-" előtag szintén tagadást jelent. Nincs akkor ebben semmi hiba, mondhatja most az Olvasó. De van: tudniillik a NÉMETBEN és az ANGOLBAN jelent tagadást. Nem a latinban, még kevésbé a görögben.
Az unortodox valami olyasmi, mint mondjuk a Südegyháza. Abendebéd. Pferdefasz. Esetleg Lóschwanz.

Hiába is keresné a kedves Olvasó. Ilyen szó, hogy "unortodox" még a Bakosban - Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések kéziszótárában - sincs. Van viszont egy másik: a HETERODOX. Természetesen - hiszen ez is görög eredetű - több jelentéssel. Elsődlegesen "elhajló", "eretnek", másodlagosan mint "a hivatalos nézettől, felfogástól eltérő". Több, mint biztos vagyok benne, hogy EZT akarták az "unortodox" kifejezéssel leírni. Csak nem sikerült. Ez SEM sikerült.

A heterodoxiával alapesetben semmi probléma nincs. Pontosítok. NEKEM nincs semmi problémám vele. Ha nem volna, nem volna tudomány sem. Még ma is lapos volna a Föld. Ugyanez igaz a vallásra is, ha nem is úgy, ahogy az ember elsőre gondolná. A "történelmi" (természetesen ez a jelző is ugyanolyan sületlenség, mint megannyi más: minden vallás - egyáltalán: minden - "történelmi", mi egyéb is lehetne?) vallásokkal ugyanis két nagy baj van. Mindkettő abból ered, hogy egészen másféle ember élt, egészen más determinációkkal abban a korban, amikor keletkeztek, és egészen másféle ember él most. Ezért lett másik vallás a buddhizmus, mint a hinduizmus, és a kereszténység, mint a judaizmus. Ezért született meg a protestantizmus. Ezért született meg - hogy az iszlám se maradjon ki - a szikh, majd a bahái vallás.
Az egyik nagy baj, hogy nem lehet őket "megreformálni". Semmit nem lehet megreformálni. Ha mégis megteszik, akkor nem ANNAK valamiféle korszerűsített - vagy éppen eredetinek mondott - változatát kapjuk, hanem egy TELJESEN ÚJAT. Mi mást is kaphatnánk? Hiszen - a kiinduló anyag keletkezéséhez képest - egy teljesen új (más) korban élünk. És EZ a kor tükröződik majd, még az "igazán autentikus"-nak mondott tanításokban is. Más ugyanis nem tud tükröződni.
A másik probléma, hogy a kiinduló tanításrendszer "fejlődése" - értsd: alakulása - sem áll(hat) meg. Hiszen az idő sem áll meg. És ha fent akar valahogyan maradni, alkalmazkodnia kell. Ezért aztán az évtizedek-évszázadok múlásával a mindenkori klérusnak - ha meg szeretné őrizni önnön legitimációs alapjait - mind kínosabb vargabetűket kell tennie, mind újabb és újabb elemeket kell a kánonba iktatnia, mind több olyan körülményre kell tekintettel lennie, amelyek az eredeti kánon kialakulásakor még nem léteztek. Végül olyanná válik, mint a régi történet nagyapója, aki annak ellenére ragaszkodik RÉGI fejszéjéhez, hogy annak mind a fejét, mind a nyelét sokszor kellett már kicserélnie.
Végül MAGA A KLÉRUS is eretnekké válik. Heterodoxxá, hogy úgy mondjam.

És ez - mondanom sem kell - nem csak a vallásokra igaz. De, hangsúlyozom még egyszer, nem tartom rossznak. Akkor nem tartom rossznak, ha felismerik, MINDENRE vonatkoztatják - hiszen mindenre is vonatkozik -, és következetesen, NEM TÉMÁNKÉNT-TERÜLETENKÉNT SZELEKTÁLVA megpróbálják alkalmazni. Nem mondják azt, hogy a gazdaságpolitikára érvényes, a társadalompolitikára, vagy a történelemfelfogásra meg nem érvényes. Ha ki merik mondani, hogy SEMMIBEN - ezt először írom le: MÉG A VALLÁSBAN SEM - nem lehet nemhogy kétezer, de száz éves szemlélettel sem utolérni saját korunkat.
Hozzátéve - a félreértések újbóli elkerülése végett -, hogy a heterodoxia csak egy hozzáállás. Nem varázsszer önmagában. Végképp nem a népámítás egyik vezérkifejezése. Nem az ostobaság takarója.

Az az unortodoxia, hála Istennek.

2014. 02. 17.
 

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1