Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Kétharmad? Reménytelen, legalábbis egyelőre. Kormányalakítás, vagy az abban való bármiféle részvétel? Még ha felvetődne is, ebben a közegben biztos bukás. Ezt a politikai közeget először fel kell számolni. Hogy fel lehessen számolni, meg kell értetni az emberekkel ennek szükségességét. A művelt emberekkel is, a félműveltekkel is - ezekkel lesz a legnehezebb - és az úgynevezett egyszerű emberekkel is. Műveletlent azért nem írok, mert a műveletlen ember és az egyszerű ember nem ugyanaz, még annak ellenére sem, hogy az egyszerű ember általában műveletlen is. Az egyszerű ember, ha valamit egyszerűen és természetesen mondanak el neki, megérti, és ha látja a realitását, vagyis a tapasztalataival (nem a fejében kavargó zagyvaságokkal) való egybeesését, akkor el is fogadja. Pont a HMP eddigi történetéből tudnék rá példákat mondani. Ezzel szemben a szimplán "műveletlen" sokkal inkább személyiségjegy, vagyis pszichológia, és nem kvalitások kérdése.

 

A művelt embernek általában van ízlése és valamiféle viselkedési kultúrája. Sok mindent látott-hallott-olvasott-tanult, és sok mindennek az ellenkezőjét is. Éppen ezért van benne valamiféle lovagiasság. Ha nem is elfogadás, de tiszteletben tartás. És, bár Isten malmai lassan őrölnek, hajlandó gondolkodni. A belátáshoz nem észre van szüksége, ami vagy van az embernek, vagy nincs, és ez utóbbin nem tudunk segíteni, hanem személyes érintettségre. Más szóval nem szellemi, hanem érzelmi megrázkódtatásra. Abban pedig, még ha optimistán is szemlélem e világot, lehet része bőven.

 

Itt vannak azonban a félműveltek. Szebb és diszkrétebb elnevezéssel is illethetném őket, a kopasz kontra szép magas homloka van, öreg kontra érett, roncs kontra megkímélt állapotú, vén kujon kontra tapasztalt férfi, dagadt kontra teltkarcsú, maffiózó kontra vállalkozó, szenilis barom kontra szórakozott tudós mintájára. Mondhatnám rájuk - nem szociológiai kifejezésként -, hogy középréteg. Hívhatnám őket kispolgároknak. Vagy átlag értelmiségnek. De hívhatnám őket annak is, amik: az utóbbi ötszáz év minden katasztrofális társadalom-átalakító vállalkozási kísérlete motorjának. Azokról az emberekről van szó, akiknek nagyon tetszik a kanti "tiszta ész" - majdnem azt írtam, hogy fogalma, de ahhoz Kantot is ismerniük, főleg érteniük kellene -, az viszont, amit képviselnek, nem a tiszta, hanem a tisztátalan ész. Egy kis ész, meg egy kis nem-ész. Valahogy úgy, mint a viccben a csiga és a sertés. Megkérdi a vendég, lapozgatva az étlapot, hogy van-e csigapástétom? Hogyne volna, válaszolja a pincér. És tényleg csigából készül? Hát, bevallom, rakunk bele egy kis sertést is. És milyen arányban? Teljesen igazságosan, kérem. Egy csiga, egy sertés.

 

Mit lehet velük kezdeni? Másképp mondom: NEKÜNK mit lehet velük kezdeni? Azért "nekünk", mert a "felvilágosodás" óta vagy mindenki nekik udvarol, vagy - miután meghasonlottak önmagukkal és egy részük elpusztult - gőzerővel őket akarja újra kitermelni. Jól tudja, kedves Olvasó: az első (szovjet-orosz) bolsevik kormány kora legértelmiségibb kormányai egyikének számított, a Magyar Tanácsköztársaság, az MKP, 1948-tól MDP felső vezetése is közülük került ki, bár papíron az úgynevezett munkás-paraszt hatalmat képviselték, nem annyira papíron pedig többek között a hozzájuk hasonlókat irtották tűzzel-vassal. És minekutána majdnem kiirtották őket, nekiálltak újratermelni, természetesen már egészen más ideológiai alapon, mint amin a régi kialakult. Mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel, akik ma, 2013-ban émelyítően érzelgős, száz év előtti (kommunista!) ideológiával teletömött, bűnrossz verseket dicsérnek lelkendezve? Mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel, akik ma, ugyancsak 2013-ban Nagy-Magyarországról álmodoznak? Mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel, akik azt gondolják, hogy a szabad piac megoldja az emberiség összes problémáját? Mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel, akik szerint - átvitt és konkrét értelemben is - a fehér ellentéte a fekete? Mit lehet kezdeni azokkal az emberekkel, akik - így is, úgy is - megvadulnak, ha például a "zsidó" szót meghallják? Semmit nem kell kezdeni velük. Nem is lehet. Következetesen azt kell képviselnünk, amit helyesnek ítélünk, "helyes" pedig, mint tudjuk az, ami a helyzetnek megfelelő. És minden "helyzet" párt- és ideológia-semleges. Sőt, rögeszme-semleges. Előbb-utóbb mindenki, aki akar, hallhat tőlünk olyat, ami egybeesik valamelyik hívószavával. Nem azért, mert neki udvarolunk, nem is azért, mert megváltozott a gondolkodásunk, hanem azért, mert AZ a helyzet azt a megoldást kívánja. Míg egy másik helyzet más megoldást. Ha pedig ez pozitív tapasztalatokkal és az erő látszatával társul, el fognak fogadni. Minden közösségi fórumon szerzett eddigi összes tapasztalatom ezt támasztotta alá. Pedig provokáltam, nem is keveset.

 

Nem az a változás kezdete, hogy felfut a taglétszám. Nem az, hogy rózsaszín leányálmokat szövünk olyan eredményekről, amelyeket a még nálunk ezerszer ismertebbek sem fognak elérni. Mindenki, aki manipulálással szeretne érvényesülni, ugyanabba a hibába esik bele. Mivel - az alapkoncepció szerint - nem mondhatja, hogy ostoba vagyok, hozzá nem értő, gyenge és antiszociális, azt fogja mondani, hogy okos vagyok, szakszerű, erős és szociálisan érzékeny. Ha veszít, kiderül, hogy gyenge. Ha nyer, kiderül, hogy a buta, hozzá nem értő vagy antiszociális közül valamelyik, esetleg mind a három. Mindkét esetben az derül ki, hogy becsapta a választóit.

 

Ha már egy ember, egyetlenegy ember felismeri, hogy nem azok szólítják meg, akikhez hozzászokott, nem azt mondják neki, amit nem gondolnak, azt a világot akarják számára is láthatóvá tenni, amiben él, ha tehát ez az egyetlenegy ember felismeri, hogy e nélkül csapda után csapda vár rá, végül a kudarc, és ezt továbbadja, a változás elkezdődött.

 

2013. 01. 13.

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1