Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Úgy látszik, időről időre le kell írnom mindannak a lebutított változatát is, amit akarunk. Pontosabban, ami nekem már a könyökömön jön ki - de még hányszor le kell majd írnom, sőt elmondanom -, azok zömének is, akik olvasnak, de fájdalom, akadnak olyanok is, akik olvasnak ugyan, de egy kukkot nem értenek belőle. Nem kell velük foglalkozni, mondtam én, mondja a HMP vezetősége, éspedig egyáltalán nem az én ráhatásomra. Ma sem gondolom másként, de néha, amikor a lebutulás őszintén és jól megy nekem is, például fáradt vagyok, vagy valami más foglalkoztat, mint ma, nos, akkor engedékenyebb leszek, már csak azért is, hogy adjak valamiféle támpontot azoknak, akik vállalkoznak a tolmács szerepére.

Igazából nekünk elsősorban, másodsorban és harmadsorban értelmes emberekre van szükségünk. Olyanokra, akik azért egy keresztrejtvényt azért legalább meg tudnak fejteni szótár és lexikon nélkül. És e dologban nem az a nagy segítség, ha mindenki megérti elsőre, amiket írok vagy mondok, hanem az, ha egy tízes skálán mondjuk legalább hatos műveltségi szintet elérő intellektus, és legalább százhúszas IQ irányában szelektálnak. Nem hálás dolog ez, tudom. Tudta Villon is, és tudta Faludy is. Utóbbi ezért tette a Testamentumba ezt a versszakot:

"Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el,
felszedtem volna lábnyomát a sárból,
s a holdat néki loptam volna el:
s egy éjjel eszembe jutott: megkérdem,
mért nem szeret és mért nem szeretett?
S akkor felült a pamlagon fehéren,
s így szólt: Unom, Villon, az eszedet."

A tömeg se más, mint a kövér Margó. Asszony, és asszonyian szeszélyes, "aki" először pálmaágakat helyez az útra Virágvasárnapkor, majd Nagypénteken megfeszítést követel, de eshet fordítva is. Asszony, ahogy már Hitler is felismerte, az a Hitler, akit ugyancsak asszonynak nevezett Kaputt című könyvében Curzio Malaparte, bár nem ugyanolyan okból. Néha olyan, mint Mária Magdaléna, néha meg olyan, mint az első kispróféta, Hóseás (Ozeás) két lánya, Ló Ammi (Nem Népem) és Ló Rukhána (Nincs Irgalom) volt.

Tessék, már megint feszegetem a befogadás határait. Azt kell-e tennem, ha nem értik, amit Faludy György az idézettet követő versszakban írt?

"És akkor mentem, le az éjszakába,
és egyszer lépve minden járdakőre,
alvó koldusok s rongyszedők közt kába
fejjel előre, mindig csak előre,
a rétekig, s ott néztem vizes arccal:
a téli felhők alján, hogy terül
el, mint megromlott, lila hús, a hajnal,
ólmosan, szürkén, reménytelenül."

Vagy fütyülnöm kellene minden értetlenkedésre? Akkor meg hová lesz az az elv, hogy a magyarázatnak is, akárcsak a legvalószínűbb valóságnak, sem itt, sem ott, hanem valahol középen kell lenni?

Rövid legyen, mint a kínaiak farkincája, ne legyen trágár, mert azt nem mindenki szereti, ne legyen benne utalás semmire, amihez műveltség kell, ne legyen benne idegen szó, összetett mondat, ne kelljen hozzá asszociációs készség, vagyis különböző gondolatok társításának a képessége, ne legyen...életem második kutyájának volt egy kis szálkásszőrű tacskó barátja. Helyes és barátságos állatka volt, egyetlen rossz tulajdonsággal: szeretett porszívózni, azaz mindent felszedni, ami ehetőnek látszott, ez pedig a gazdáját módfelett idegesítette. Amikor már az összes fegyelmezés csődöt mondott, úgy döntött, csavar egyet a dolgon, és ami nem ment gorombasággal, talán menni fog kedvességgel. Ennek aztán az lett a végeredménye, hogy a tacskó egy hétig boldogan és szeretetteli légkörben porszívózott tovább, majd egy olyan pofont kapott, hogy további egy hétig csengett a füle utána.

Ezért aztán, kedves barátaim, nagy büdös lófaszt leszek más, mint aki vagyok. Még talán jól is elsülhet: a nyuszi minden nap, amikor a rókamama feltehetően portyára indul, bekukkant a rókaodúba, és megkérdi a kisrókákat: "Itthon van az anyátok?" "Nincs" - felelik a kisrókák. "Na, ha majd hazajön, mondjátok meg neki, hogy legközelebb, amikor erre járok, jól megbaszom!" Így megy ez egy ideig, amikor a rókamama megelégeli a dolgot, és nem indul sehova. Jön a nyuszi, róka ki az üregből, nyuszi rohanni kezd, róka utána, míg hogy-hogynem, fennakad valamin. A nyuszi észleli, hogy nem üldözi már senki, óvatosan visszaaraszol, és meglátja a rókát, amint egy villás ágról próbál leevickélni, de sehogyan sem sikerül neki. Odaballag, hátulról megközelíti, és megszólal: "Szőrös is vagy, büdös is vagy, de ha egyszer a kölyköknek megígértem..."

Na tehát, kedves barátaim, akik nem értik, amit érteniük kellene - ez nem a portál olvasóközönségének szól, mert annak az összetételében azért nekem is részem volt, de megjelenik ez az írás másutt is -, szóval natehát: mit is mondott drága, egyetlen Vezérünk nem is oly rég? "Ne azt figyeljétek, mit mondok, hanem azt, amit csinálok." Ezt a többi vezér is mondhatta volna előtte, és mondhatja utána is, amennyiben nem változtatunk magán a vezéri rendszeren. Hát ne azt figyeljétek. Nézzétek meg a postaládátokat. Nézzétek meg a közértben az árakat. Keressetek országgyűlési képviselőket, polgármestereket a bedőlt adósok vagy a NAV szégyenlistáján. Hasonlítsátok össze bármely parlamenti pártvezér, avagy kiválóság bevallott jövedelmét a vagyonával. Képzeljétek el, mi történne veletek, ha ellopnátok egymás után háromszor egy boltból egy darabka sajtot, és észrevennék. Kérdezzétek meg magatoktól, kapnátok-e tízmilliós honoráriumot, ha életetek kis darabkájáról elkészítenétek egy eladhatatlan képeskönyvet? Kapnátok-e nem ezer, de egyetlen hold földet is, ha két kecske társaságában bejelentkeznétek egy vidéki önkormányzathoz? Ha ezek után egyedül érzitek magatokat a véleményetekkel, nézzetek meg egy akármilyen közvélemény-kutatást, akármikor. Ne a biztos pártválasztók arányát, hanem a teljes népességre kivetített arányokat, különös tekintettel a minden pártot elutasítókra. Ha pedig ez meghaladja a bármilyen pártot favorizálók számát, akkor...én mondjam meg, akkor mi a teendő? Ezt már magatoktól is kitaláljátok. Ha még ennyi sem volna elég: mondjatok EGYETLEN olyan időszakot az elmúlt huszonkét évből, ami valamiképpen ne lett volna az előző korszaknál rosszabb? Hogy a kezdeti, bohó és szókimondó Fideszt plagizáljam: mondjatok EGYETLEN dolgot, amit BÁRMILYEN politikai párt kádere állított, kivéve a hazugság és félrevezetés beismeréséről (is) szóló őszödi beszédet, ami IGAZNAK bizonyult?

Akkor hát mi a megoldás, kedves rejtvényfejtők? Keresni egy olyan szervezetet, ami kizárólag azért akar meghatározó befolyásra szert tenni (még csak nem is feltétlenül hatalomra kerülni), mert másképp az a változás, ami az EGYETLEN kivezető utat jelenti, vagyis, hogy az ország összes alkotó energiáját, eszmékre való tekintet nélkül az ország szekere elé fogjuk, megvalósíthatatlan. Márpedig ez a szekér ott van, ahol...hol is? A következő hétköznap megint nézzétek meg a postaládátokat. Van ilyen szervezet? Hogy a pokolba ne volna. Úgy hívják, hogy Helyreállítás Magyarországi Pártja. Sok ilyen szervezet van? Egyetlenegy van. Miért párt? Mert EBBEN a jogrendszerben nem tudta kikerülni, hogy azzá váljon, ha bele akar szólni a dolgok folyásába.

Amiket leírtam, nem propaganda. Négy év és több, mint ezer oldal van mögötte. Kitérve múltra, jelenre, jövőre, tényekre, elképzelésekre, csalódásokra, reményekre. Nézzétek meg, drága barátaim, van-e egyetlen más szervezetnek is hasonló? Van-e egyetlen más szervezet mögött is más, mint mosakodás, önigazolás, csőlátás, ígérgetés, manipuláció, kiközösítés, másra, mint amit a vezetőik szajkóznak, süket fülek sokasága? Befogad-e egyetlen más szervezet is MINDENKIT, aki jóakaratú? Leírja-e egyetlen más szervezet egyetlen vezetője is SAJÁT MAGÁRÓL nem csak az összes rosszat, amire emlékszik önnön életéből, hanem azt is, hogy semmiféle állami tisztségre nem pályázik, nem pályázott és nem is fog pályázni?

 

Édes, drága, amnéziás Olvasóközönség. Minden kedves úr és úrhölgy, aki örökké szeretne élni, kizárólag gondtalan, felhőtlen, vidám napokat, és keblére ölel mindenkit, aki ezeket ígéri. Belegondolt abba, hogy ez milyen lenne? Belegondolt abba, hogy ezt legfeljebb az Isten (nemhívőknek az anyatermészet) adhatná meg, de ő valamiért nem akarja?

 

Kedves, figyelmes embertársaim! Én elhiszem, hogy szerettek libikókázni. Nade MINDIG?

 

2012.10.20.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1