Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

Faág, ami nem faág, hanem botsáska. Szemek, amelyek nem szemek, hanem egy pillangó szárnyainak mintázata. Mérgeskígyó, ami nem mérgeskígyó, csak lábatlan gyík. Homokfodor a tenger alján, ami nem homokfodor, hanem ragadozó hal. Kukac, ami nem kukac, hanem egy másik ragadozó hal csalogatószerve. Lódarázs, ami nem lódarázs, hanem lepke.

Most fogok egy minden liberálisnak és "demokratának" megbotránkoztatót mondani: ha felületesen szemlélem, sok kifogásolnivalót nem tudok a Fidesz rendszerében találni. Ha Fidesz-szemüvegen keresztül nézem, akkor minden lépés még logikusabbnak és ésszerűbbnek tűnik. És Fidesz-szempontból talán az is. Sőt, meg lehet indokolni - ami természetesen nem azonos a valósággal -, hogy az ország szempontjából is így kell lennie. Adva van egy idealista Fidesz-tag. Ennél a pontnál azért közbe kell ékelnünk egy kis történetet. A Szovjetunióból száműzött keresztény idealista (egzisztencialista) filozófust, Nyikolaj Bergyajevet száműzetése előtt kihallgatta a Cseka. Jelen volt maga Dzerzsinszkij, későbbi utóda, a szintén lengyel Menzsinszkij, és Lev Kamenyev is. A filozófus mintha épp róluk beszélt volna. "Az ember lehet materialista elméletileg és idealista a gyakorlatban, vagy lehet idealista elméletben és materialista a gyakorlatban..." Dzerzsinszkij elsápadt, majd sürgősen utasította helyettesét, hogy szerezzen egy oldalkocsis motorkerékpárt és vigye őt haza. Tehát adva van egy idealista Fidesz-tag, aki a gyakorlatban távolról sem idealista. Azt mondja, hogy az ország felvirágoztatásának egyedüli letéteményesei ők. Annak, hogy MAJD jobb legyen. Ha valaki túl gyakran emlegeti a "majd"-ot, legyen gyanakvó, kedves Olvasó. Mindegy, hogy szebb jövőről vagy majdani jólétről van szó, egymillió munkahelyről vagy Giziről, a csodáról. Legyen gyanakvó. Mármost ahhoz, hogy ők ezt a nagy és szép feladatot el tudják végezni, erősnek kell lenniük. Minden, amit a maguk érdekében tesznek, voltaképpen az ország érdekében történik. De mikor érzik elég erősnek magukat? Különösen, ha az ellenfél is erősödik? És ha az ellenfelet megpróbálják teljesen elpusztítani, van-e olyan pont, amikor azt lehet mondani, hogy MINDENKI VÉGLEGESEN meg van fosztva minden lehetőségétől, hogy ellenálljon? Ezzel pedig előttünk áll a pártrendszer szélsőértékének, az egypártrendszernek a mindenkori következménye (a többpártrendszer másért rossz, többek között azért, mert szükségszerűen kitermeli az egypártrendszert). "Az osztályharc fokozódik." És soha nincs vége. Ahogy telik az idő, az állampolgárnak egyetlen szó marad meg a fejében, ha megmarad: a MAJD. Ez az övé. A jövő, ami soha nem jön el, ameddig egy csoport van hatalmon, akár (nem bevallottan, de valóságosan) közvetlenül, akár (bevallottan, de nem valóságosan) közvetve. Ma nincs fácán, de HOLNAP lesz fácán.

 

Nem az idealista Fidesz-tag tehet az egészről. Még csak nem is a Fidesz elnöke. Nem a Fidesz kitalálója. Az tehet róla, aki az egész, megtévesztésen alapuló rendszert kitalálta. Nem most, száz évekkel ezelőtt. Kései követői nyesegethetik a vadhajtásokat, tiltakozhatnak az egypártrendszerek ellen orrvérzésig, még háborút is indíthatnak ellenük, hidegen vagy melegen, puccsokat szervezhetnek, a SAJÁT rendszerük az, ami mindig újra fogja termelni őket. Egy fantázia-novellában általuk vendolnak nevezett, valahogyan fennmaradt neandervölgyiek ellen küzdöttek vikingek. Végül rájöttek, hogy addig nem győzhetnek, ameddig a matriarchát, a "vendol anyjá"-t el nem pusztítják. A vendol anyja épp nem a diktatúra, nem az egypártrendszer, hanem a többpárti "demokrácia" (ami természetesen köszönőviszonyban sincs a demokráciával, ezért is tettem idézőjelbe). Az idealista Fidesz-tag ezellen éppen úgy nem tehet semmit, mint a nem idealista Fidesz-tag, vagy a Fidesz ellenfelei. Sodródnak, amerre ez a folyó viszi őket.

És ha elvonatkoztatunk a pártérdekektől, akkor is: minden, ami megfelelőnek TŰNIK ebben a mostani rendszerben, a gyakorlatban teljesen más, mint aminek papíron lennie kellene. Miért? Mert a megtévesztő külső mögött más lapul. A gyík sziszegése visszariaszthat egy őt nem ismerőt, de ha mégis megpróbálkozna a támadással, semmiféle ellenállással nem találkozna. És fordítva: ha egy jóhiszemű rovar rá akarna szállni a faágra, a botsáska abban a pillanatban elkapná. ÚGY NÉZ KI, de nem az. Ázsia egyes részein - azt tapasztalván, hogy a tigris hátulról támad - emberarcot ábrázoló álarcot viselnek a tarkójukon. Néha még hatásos is, mindaddig, ameddig a tigris fel nem ismeri, hogy ez csak álarc.

Van egy vicc. A Yellowstone-parkba induló turistáknak csengettyűket osztogatnak. A grizzlyk miatt kell, mondják. Honnét tudjuk, hogy grizzly járta vidéken vagyunk? - kérdezik a turisták. Hát, hogy sok a medveszar. Nade hogyan ismerjük fel a medveszart? Hát, ha megpiszkálják egy fadarabbal, apró csengettyűket találnak benne.

Ne aggódjon a kedves ellenzéki Olvasó, hogy a Fidesz sikeres lesz, ha mégoly sok híve van is most. ÍGY nem lehet kivezetni egy országot a válságból. Igaz, mi igaz: ÚGY sem, ahogy a pártellenfelek mondják. Hisz az ő szervezetüket is ugyanaz az anya szülte.

 

2013. 06. 03.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1