Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Galamb. A szelídség - Picasso óta a béke - jelképe. A galamb (latin nevén Columba - ki ne hallott volna Christophorus Columbus-ról, Amerika úgynevezett felfedezőjéről, magyarra lefordítva Galamb Kristófról, vagy a Falk Miksa utca sarkán szobrot kapott Galamb, azaz Columbo felügyelőről?) elsősorban magevő, némely változata (alcsaládja) gyümölcsevő, de húst egyik sem fogyaszt. A csőrük se lenne alkalmas rá. Ameddig van tere, nincs vele semmi baj. De ha a tér szűkített, és nagy tömegben van ott jelen... például egy zárt dúcban, akkor... akkor baj van. Akkor a szelíd magevő vérengző fenevaddá válik. Mivel - rendeltetésének megfelelően - harci eszközzel nem rendelkezik, még egy nyomorult vágósarkantyúval sem, mint a kakasok, kénytelen a kicsi csőrét használni. És csipked vele, mi mást is tehetne. Szelíden, de kitartóan. Az áldozat számára ez olyan lehet, mint a kínaiak által ősidők óta alkalmazott száz apró vágás. Száz és száz apró seb. Lassan hal meg, rettenetes kínok között.

A másik, szintén szelídség-jelkép állat a bárány. Felnőtten birka, de erről a formáról másra asszociálunk, bár az is tartozhat a szelídséghez.
Szóval, a bárány. Krisztus jelképe. Jesaja-Izajás-Ézsaiás próféciájában (az Úr szolgájáról szóló negyedik ének) jelenik meg, melyet kifejezetten Krisztusra vonatkoztat a kereszténység. "Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul a nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját." Talán erről írta Curzio Malaparte, akit szintén sokszor idéztem, hogy az állat Krisztus. Nem csak a birka, hanem általában az állat (neki a lappok által leölt rénszarvasokról jutott eszébe). Az állati szenvedés a krisztusi szenvedés.
Nos, a bárány. Mit gondoltok, kérdezték a teológián, a bárány a szelídséget jelenti? Mi marad egy birkacsorda után? Semmi, kedves hallgatók. Semmi. Fű se. Legfeljebb birkaszar, de ezt már én teszem hozzá. A bárány - a próféciára való visszaütésen túl - NEM a jóság és szelídség jelképe. Nem csak. Van egy másik oldala, és ez... a pusztítás. A nomád népek standard állata a birka. Ha elfogyott a legelő, tovább kellett menniük. A mi őseinknek is, legyenek akár hunok, akár magyarok. De a többieknek, korabeli példával a besenyőknek, kunoknak, mongoloknak is. Az összes pusztalakónak (már egyedül a puszta megérne egy újabb írást). Mások legelőire. Amit aztán... de hiszen ismeri a történelmet, kedves Olvasó.
Máté evangelista ki is mondja: "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége." (Mt 10, 34-36)
A bárány-Krisztus MÁSIK kezébe, abba, ami nem a keresztet tartja, kardot kellett volna adni. (Semmi akadálya nem lett volna, ha az egyház kicsit is őszintébb, mint amilyen. Erszényt például már adtak, a FESZÜLETEN függő Krisztus kezébe is, amikor az apostoli szegénységhez való visszatérés a hivatalos katolikus gyakorlattal szemben napirendre került.)

A jóság és szelídség szintén két külön dolog, szimbolikájában is. Krisztus jászol-bölcsője mellett a kedvelt képi ábrázolásokban két állat álldogál: az ökör és a szamár. Középen a gyermek. Nem véletlenül. Az ökör a jóság, a szamár a gonosz szimbóluma. Krisztus - ráadásul vemhes - szamár hátán vonult be Virágvasárnapkor Jeruzsálembe. A királyi városba, ahol jelképesen királlyá lett, a gonoszon aratott győzelme után. (Jelkép a Bibliában - is - minden. Annál a bizonyos jászolnál három napkeleti bölcs - mágus - tette tiszteletét, háromféle ajándékkal: arannyal, tömjénnel és mirhával. Az arany a királynak szólt, a tömjén a főpapnak, a mirha a halottnak. A Golgotán három kereszt látható. Jó lator, rossz lator, középen a Megváltó. Ez adja az evangéliumok keretét.)
De az ökör, nyájas Olvasó... KIHERÉLT BIKA. Gondolja ki-ki hozzá a magáét.

Legyetek azért okosak, mint a kígyók, mondta útravalóul tanítványainak Jézus. Teljes egykori plüssállat-gyűjteményemből egyetlen darabot tartottam meg: egy kígyót. Ezért. Most is ott van a szekrényem tetején, épp szemben az ágyammal. A kígyó lehet a gonosz jelképe. Még a megalázott gonoszé is, ami hason csúszik és port eszik. Másfelől viszont a "gonosz".. Lucifer... bizony, a Fényhozó. A Hajnalcsillag, Európában Vénusz, Közép-Amerikában (spanyolos névírással) Quetzalcoatl, a Tollaskígyó. Az az azték isten, aki - a főistennel ellentétben - NEM kívánt emberáldozatot. Oltárára virágokat és gyümölcsöket hordtak.
De Jézus folytatta: "és legyetek SZELÍDEK, MINT A GALAMBOK".

Lettek. Lettek, nyájas Olvasó. Sőt most is azok.

Éppen olyan szelídek, mint a galambok.

2014. 05. 15.
 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1