Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Még addig, ameddig az IMF-re való kígyó-béka kiabálás el nem kezdődik. Nyugdíjcsökkentés, értékalapú ingatlanadó, személyi jövedelemadó-emelés, bankadó eltörlése, satöbbi.

 

Az IMF-ről sok jót nem tudok mondani. Elfogódottság nélkül nálam okosabb és hozzáértőbb emberek se tudnak. Nagyon vékony határvonal húzódik közte, és - hogy a civil szférából merítsek - egy uzsorás között. Még mielőtt egy szakember felháborodna: az uzsorás attól uzsorás, hogy kihasználva mások rászorultságát, olyan feltételeket szab, melyek másként el nem érhető nyereséget hoznak a számára. Gyakorlatilag ő diktálja a feltételeket. Ha az ügyfél nem képes teljesíteni, akkor szankciókat alkalmaz, ha pedig a futamidő meghosszabbítása mellett dönt, akkor a haszna még az eredetinek is a többszörösére nő. Az IMF annyiban különbözik ettől, hogy - magyar törvény is rögzíti - mentességet élvez minden, működésével kapcsolatos fontosabb dologban, például minden bírósági eljárás, vám- és adófizetés alól.

Ellentétben a civil uzsorással, gyakorlatilag törvény felett áll.

 

Az a világrend, amiben élünk, szinte kikerülhetetlenné teszi a vele való találkozást. Nem, nem a kapitalizmus miatt. A kapitalizmus egy természetes dolog, amely sem a "jó", sem a "rossz" kategóriájába nem tartozik.

Egyszerűen "van", bizonyos feltételek megléte után a világ így működik.

Másként meg nem működik, ezt láttuk. Azért teszi kikerülhetetlenné, mert - visszatérve a civil szférához - a mai államok túlnyomó része olyan, mint egy rossz család, ahol a feleség az összes pénzt magára költi. Az e példabeli feleség, vagyis a kormány (illetve az a csoport, amely a kormány mögött áll) alapból önző, nem azért, mert önző akar lenni. Hatszázezres porszívót vesz részletre, annyi cipőt, amennyit csak megkíván, drága kozmetikumokat, ékszereket. A férj pedig, ha magát és a gyerekeket is etetni akarja, egyre többet kénytelen dolgozni, végül kölcsönt vesz fel. Aztán a kölcsönt már azért kell felvennie, hogy az előző kölcsönöket törleszthesse, majd belerokkan. A feleség általában már előbb kiszáll a buliból - mindig tudtam, hogy nem viszed semmire -, ha véletlenül nem, NEKI nem fog kelleni rongyokban járnia télen. A gyerekek először éheznek, végső esetben pedig intézetbe (gyámság alá) kerülnek. (Nőpártiak és hölgyek kedvéért ezt el lehetne szenvedélybeteg férjjel is magyarázni.)

 

A hitelbank érzéketlen. Mechanikus. Attól a pillanattól, hogy az ember egy csoportba tagolódik, mint csoporttag elveszti az egyéniségét. Ő is mechanikussá válik, alárendelve a csoport törvényeinek. Ezeket nem a csoport tagjai alakítják ki demokratikusan, legfeljebb az alapokat rakják le. A csoport törvényei a csoport összetételéből következnek, az egyes tagok együtteséből. Ha ez ellentmond az alapelveknek, és mégis ragaszkodnak azokhoz, a csoport szétesik. Ha nem ragaszkodnak, az alapelveket el kell vetni. Van persze egy áthidaló megoldás, ami mindenre megoldásnak tűnik, pedig nem az: hogy nem ragaszkodunk az alapelvekhez, CSAK SZÓBAN. Vagyis AZT MONDJUK, AMIT NEM CSINÁLUNK. Ez a mai gyakorlat alapja. Bort iszunk és vizet prédikálunk. Ha a szocializmusra már nem emlékszik valaki, vagy akkor még nem élt, hallgasson meg egy mai Orbán-beszédet, vagy menjen el egy templomba, és a hallottakat vesse össze a tapasztalt valósággal, vagy az illető egyház gyakorlatával, legyen az katolikus, református, vagy akár hitgyüli. Vesse össze a krisztusi alázatot, szegénységet és a szeretet tanítását a Vatikáni Bankkal, a Hegedűs família ténykedésével vagy Németh Sándor egzisztenciájával. Az országot irányító csoport is érzéketlen. Nem azért, mert érzéketlen akar maradni, hanem hivatalból érzéketlen. Mint a realitásérzékkel ab ovo nem rendelkező feleség vagy férj. Halad a pszichikus beállítottsága, azaz a csoport meghatározta pályáján.

 

De térjünk csak egy pillanatig még vissza a magánéletbe. "Amikor felvette a hitelt, már tudhatta, mit ír alá". "Nem kényszerítette senki." "Takarékoskodjon, vagy vállaljon több munkát." "Ha könnyelmű volt, viselje következményeit."

Ez a mechanikus megközelítés. És ez egyben az ún. liberális társadalom legnagyobb hibája. Ezért mondjuk azt, hogy a társadalom, ha a polgárait magára hagyja, szimpla élősködő, akármilyen kicsike is. És az alternatíva nem a bőségszaru és a mindenről gondoskodó állam. Mintha már régebben egynéhányszor leírtam volna: se itt, se ott, hanem KÖZÉPEN. Az állam, mint gépezet, ONNÉT MAGASBÓL - ezt is leírtam már - csak statisztikákban tud gondolkodni. Mechanikusan. A bankár vagy liberális közgazdász ezt úgy módosította, hogy már saját személyében is mechanikusan gondolkodik. E között és az emberi gondolkodás között pontosan annyi a különbség, mint az élettelen és az élő természet között.

 

Az ember nem feltétlenül azért vesz fel hitelt, mert kacsalábon forgó házat akar építeni. Nem feltétlenül azért szorul meg, mert valamit elrontott. Nincs feltétlenül abban a helyzetben, hogy válogasson. És az sem feltétlenül tőle függ, hogy a hitelt vissza tudja-e fizetni. Ha mindezeket mechanikusan kívánjuk kezelni, annak sokkal nagyobb valószínűséggel az lesz a vége, hogy statisztikailag, vagyis összesítve MINDANNYIAN (hitelező és hiteles) rosszul járunk - lásd a világgazdaság és bankszektor mai állapotát -, mint az, hogy jól. Érdekes olvasmány az IMF által eddig finanszírozott országok helyzetének tanulmányozása, beleértve az IMF által támasztott feltételeket, és azoknak teljesülését, valamint hatásait is.

A problémák mechanikus kezelése MINDIG tragédiákat szül. Egy rendszer csak saját magához képes alkalmazkodni.

 

Ezért aztán, visszatérve a magyar közeljövőre, ki hibáztatható és miért? Az IMF? Fenét. Az csak azt csinálja, ami a dolga, és úgy - olyan mechanikusan -, ahogy a belső törvényei és ezeknek logikája irányítják. Orbán? Ugyan már. Ha nem osztogat, nemhogy hatalmon nem bír maradni egy percig sem, hanem el sem jut idáig. A Fidesz? Az meg csak addig Fidesz, ameddig saját kohéziós vonalainak mentén működik.

Az az egész mechanikus, álszent, hazug Patyomkin-falu, ami az egész világunkat jelenti, életellenes, emberellenes, kontrollálatlan és lassan kontrollálhatatlan?

 

Mit is mondott Krisztus Pilátus kérdéseire? Te mondád.

 

2012.09.06.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1