Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

"Eladtuk az élelmiszeriparunkat, az energetikánkat, a föld az utolsó stratégiai vagyonunk. A föld alatti vízkészletünkkel nem tudom, mi a helyzet." Jó hosszú válasz lesz, háromszor is gondolja meg, aki tovább akarja olvasni. És hosszúsága ellenére sem lehet alapos, mert akkora terjedelem itt nincs. De itt a portálon, a Naplóban részletesebben is le van írva. Csekélyke három éve.

Egy igen okos volt gimnáziumi osztálytársnőm írta ezeket nekem. Egy igen okos hölgy. Még egyszer leírom: egy igen okos ember.

Több dolog vár tisztázásra. És előre látom az újbóli felzúdulást. De ám legyen. Mindenekelőtt jó volna megtudni, ki is az a "mi"? Minthogy ködös emlékeim szerint a szocializmus mintegy huszonkét éve megszűnt, s vele a szocialista zsargon is. A kapitalizmusban viszont nem szégyellik kimondani, hogy minden valakié. Természetes személyé, vagy jogi személyé. Mondjuk, a "mi" egy jogi személy az egyszerűség kedvéért, vagyis az állam. De az állam nem "mi". Hogy miért nem "mi", azaz én és te és ő, azt remélem, senkinek nem kell megmagyarázni. Ha mégis, akkor gondolja át az állami tulajdon általa való birtoklását, és az állami tulajdonnal gazdálkodásba való beleszólási lehetőségeit. Tehát nem a mi "élelmiszeriparunkat" adtuk el, sem az "energetikánkat". Az élelmiszeripart különben sem lehet eladni - tudom, hogy a hölgy mire gondolt, de ha fogalmazunk, törekedjünk helyesen fogalmazni -, legfeljebb az élelmiszeripari berendezéseket, az energetikát meg mégúgysem, mert az meg egy tudományág. De valóban sok mindent el lehet adni. Gépeket, épületeket, nyersanyagokat, természeti kincseke, sőt jogokat is. A következő tisztázandó kérdés az, hogy ha valaki valaminek a birtokába kerül, azzal azt csinálhat-e, amit akar? Dehogy csinálhat. Ha van egy autóm, azzal oda hajthatok be, ahová szeretnék? Felrobbanthatom az utca közepén? Vagy vezethetem jogosítvány nélkül? Ha van egy konyhakésem, kihajíthatom az ablakon? Magammal vihetem az utcára? Dehogy vihetem, ha a pengehossza meghaladja a nyolc centimétert. Ha van egy üzemem, tetszésem szerint működtethetem? Egy nagy lófaszt.

Miért ad el az állam valamit? A dolog ott kezdődik, hogy nem ő adja el, mert ő valójában nincs. Már tényleg szégyellem leírni, annyiszor leírtam, és annyiszor néznek bután: az állam (is) elvont fogalom. Hús-vér emberek adják el, hús-vér embereknek. Az efféle ügyleteket felénk általában azzal a mítosszal indokolják, hogy "az állam rossz gazda". Az állam nem feltétlenül rossz gazda. Az állam csak akkor rossz gazda, ha valaki azt hiszi, hogy TÉNYLEG az állam - aki nincs, vagy legalábbis "úgy" nincs, mint mondjuk a kedves Olvasó - a gazda. Ez esetben senkit nem lehet megkárosítani. Mindenki azt csinál, amit akar, csak arra kell vigyázni, hogy a szintén tévedésben levő "igazságszolgáltatás" rá ne jöjjön. Állami tulajdont elméletben vagy azért adnak el, mert az állam veszteségesen működteti, vagy azért, mert tudná nyereségesen is, de a nyereséges üzemhez tőkebevonásra lenne szükség, és erre az államnak nincs lehetősége, vagy azért, mert a költségvetés így akar pluszbevételhez jutni, vagy...vagy az állam "képviselői" mindezekkel indokolják, hogy miképp játsszák át az "állami tulajdon"-t nagyon is valóságos kis rokonok, üzletfelek kezébe, netán a sajátjukéba. Nem volt az soha a "miénk", kedves Olvasó, és mégis fáj érte a szív. Ugyan miért? Itt válik el a HMP és az én gondolkodásom a liberális gondolkodástól. Azért, mert stratégiai területeken monopolhelyzetbe hozunk olyanokat, akiknek sem tiszte, sem érdeke nem fűződik az ország lakosságának az ellátásához. Nekik a PROFITHOZ fűződik érdekük, egyes-egyedül a profithoz. Baj ez? Miért lenne baj? Teljesen természetes. Így működik az ember. Akkor mi a baj? Az, hogy a lakosság alapellátásának a MINIMÁLIS biztosítását nem szabad kiengedni az "állam" kezéből. Most megvagyok, kiált fel az Olvasó. Azt mondtam, "állam". Módosítom is: nem szabad kiengedni annak a kezéből, aki az államot képviseli. Sikkasztást az követ el, aki "a rábízott dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy AZZAL SAJÁTJAKÉNT RENDELKEZIK". Hát épp ez az. Hogy SAJÁTJAKÉNT KELL RENDELKEZNIE VELE. Ha nem úgy rendelkezik, akkor fog sikkasztani. ÖNMAGÁNAK senki nem (bevallott) ellensége. Ez a kulcs, hogy az "állami" tulajdonnal JÓL sáfárkodjunk. Csak ki kell iktatni a fogalomzavart innét is.

Summa summárum: ami a minimális ellátás biztosításához nem feltétlenül szükséges, azt bátran ki lehet árulni. Az államkassza szempontjából alig van különbség egy jól prosperáló magánvállalkozás és egy jól prosperáló állami vállalkozás között. Annyi, hogy a magánvállalkozás lényege a már említett profit, vagyis a költségeken felüli nyereség, és ebből még adózik valamennyit, míg az államinál elég a nullszaldó. Más szóval, ha utóbbit jól vezetik (NEM emberi-érzelmi, hanem MOTIVÁCIÓS kérdés), nagyobb eséllyel nyújt biztos munkalehetőséget. Ez is beletartozik abba a körbe, amiért az állam egyáltalán van. Hogy legyen mibe kapaszkodni, ha már sehova nem lehet.

S végül nagyon röviden, a föld. A földet nem lehet elvinni. A szelet sem, a vizet is nehezen. Azok ittmaradnak. És egyik sem a "miénk". Ezeket a területeket én szívem szerint egyenként megosztanám egy olyan szektorra, amely a már többször leírt minimálellátást képes jó menedzseléssel biztosítani, és egy ezen felüli szektorra. Amin bárki azt termel, amit akar, ha bizonyos előírásokat betart. Szabályozás kérdése, semmi másé. Legalább hoz gépet, hoz tőkét, és ad munkát, amelyeket most senki nem hoz és nem ad.

És ha nem sikerül neki, vagy visszaél vele, vissza lehet tőle venni. Ez meg szerződés kérdése.

 

"Magyar" kézben a magyar föld. Magyar Simicska is, magyar a kilencvenegy éves, szociális otthonban lakó földbirtokos matróna is, a földbirtokossá lett műkörmös is, és még millióan. Csak kapcsolatok kellenek hozzá, és mondjuk három kecske a rend kedvéért. A föld meg elvan szépen, magában, ahogy Isten megteremtette. Búzát pedig lehet importálni is. Ne dőljünk már be a lépesmézzel lecsurgatott, nagyon is céltudatos népbutításnak. Mi, okos lányok sem.

 

2012.10.10.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1