Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

1823. szeptember 21-én este az akkor tizennyolc esztendős, teljesen átlagos, és teljesen átlagos nevű Joseph Smith - magyarra lefordítva Kovács József -, egy New York állambeli nyolcgyermekes farmer fia lefeküdni készült. Éppen szokásos, elalvás előtti imáját mormolta, amikor csodálatos jelenséget észlelt. A szobát fény töltötte be, a fény közepén pedig egy magát Moróninak nevező férfi állt. Ő Isten küldötte, mondta az ámuldozó fiúnak, aki azt a feladatot kapta, hogy elvezesse őt egy elrejtett, aranylemezekre írott könyvhöz. E könyv ugyan ismeretlen nyelven íródott, de fog találni mellette két követ - a küldött Úrimnak és Tummímnak nevezte őket -, amelyek segítségével le tudja fordítani. Isten minden ember közül Josephet szemelte ki prófétájául, s nevének "jó meg rossz híre lesz minden nép, törzs, nyelv és nemzet között".
A fiú a küldött által megjelölt helyen, egy kőládában valóban meg is találta a lemezeket és a két követ. Ki akarta venni őket, de Moróni szigorúan megtiltotta. Négy éven keresztül, összesen négyszer találkoztak ugyanott, míg végre engedélyt kapott a lemezek kivételére és a fordítás megkezdésére. Halálbüntetés terhe mellett senkinek nem mutathatja meg, mondta a küldött, kivéve tizenegy kiválasztott férfiút, akik írásban tanúságot is tettek erről. Amikor a fiú - immár próféta - végzett a munkával, Moróni visszajött a lemezekért, és magához vette őket. Soha senki más nem látta a könyvet, mind a mai napig.
A mormonizmus viszont megkezdte térhódítását, legelőször Amerikában.

Én, Gaál Péter, 2014. nyarán úgy döntöttem, hogy leugrom egy hétre az Adriához pihenni. Épp Trogir városa mellett, egy néptelen partszakaszon süttettem a hasam, amikor hirtelen felriadtam, először magam se tudtam, mire. Megállt a levegő. A madarak elhallgattak, minden elcsendesült. A nap mintha kétszeres erővel tűzött volna a szemembe. A tenger felé fordultam, hogy a hátam mögött legyen, és akkor megláttam a csónakot. Két delfin vontatta, benne ősz hajú-szakállú, koronás, idősebb férfi állt. A part közelében a delfinek megálltak, és a csónak két oldalára kerülve megtartották azt. A férfi rám nézett, és mély bariton hangon megszólított. "Béla vagyok" - mondta -, "akit te a királyaid közül a negyedikként ismersz. Máriától, minden magyarok Nagyasszonyától hozok neked üzenetet, aki személyesen szent Fiától kapta. Egyedülálló feladatra jelölt ki téged az Úr. A világ, amely körülvesz téged, megérett a pusztulásra. Minden eddigi könyv, amit írtak, beleértve a szentnek tartottakat is, lényegében ámítás és csalás. Mindenki a maga hasznát keresi bennük. Akik írták őket, szándékosan meghamisították az Úr szavait. Sok igazságot tartalmaznak, sok minden megtörtént, amit olvashatsz lapjaikon, csak a lényeget hagyták ki belőlük, Kínától Indiáig, a Közel-Kelettől Amerikáig. Mindegyik ugyanannak az ős-igének az elferdített változata, amit az Úr sugalmazott a zsidó prófétáknak ugyanúgy, mint a Védák szerzőinek, Buddhának, az evangélistáknak és Mohamednek. Az Úr valódi Igéje azonban egy ős-könyvben le van írva. Választott népének, a magyaroknak nyilatkoztatta ki sok százezer évvel ezelőtt. Sámuel, a te elődöd jegyezte le azon a helyen, amit ma Vértesszőlősként ismernek. Kőlapokra véste rovással, minden írások ősével, és a Világ Szívébe temette egy megszentelt csúcson, egy dobogó szikla alá. Őseitek ezért nevezték el ezt a csúcsot Dobogókőnek.
Nemsokára álmot fogsz látni. Nevelőatyja után József, akit a zsidók Jehoshuának, a keresztények Jézusnak mondanak, személyesen mutatja meg neked a helyet. Éjszaka kell elmenned, egyedül, a legteljesebb titokban. Senkinek nem szólhatsz róla. Mást nem vihetsz magaddal, csak egy fejlámpát, papírt, tollat és egy ásót. Még a mobiltelefonodat is otthon kell hagynod. Ki kell ásnod a kőlapokat, le kell fordítanod, amit rajtuk találsz, és a hajnal első sugarainál vissza kell temetned őket. Mindaddig folytatnod kell e munkát, ameddig nem végeztél. Amikor az utolsó szavakat papírra vetetted, meg kell mutatnod a kőtáblákat három barátodnak, majd porrá kell törnöd őket. Ekkor szelet bocsát rád az Úr, és a port a szélnek kell adnod, amely elviszi a világ négy sarkára.
Az Úr nem lesz hálátlan hozzád. Neved, mint a hungarizmus második prófétájáé, örökké fennmarad. Minden megengedtetik neked, ami másoknak nem. Üldözni fognak, még az is elképzelhető, hogy vértanúságot kell szenvedned, de az Úr már előkészítette helyed dicsőséges jobbján, szent Fia mellett. Követőid pedig szaporodni és sokasodni fognak, míg annyian nem lesznek, mint a pelyva, és uralmuk alá nem hajtják a földet."
Amikor a király e szavakat elmondta, köd ereszkedett a tengerre. Pár perc múlva felszállt, de csónaknak és delfineknek már nyomát sem láttam. Csak a tükörsima felszínt fodrozta néhány apró hullám.

Így történt, hogy én, Gaál Péter, az Úr könyvének második prófétája leírtam, és közreadtam mindent, amit Sámuel kőtábláin olvastam. Tanú rá három legjobb barátom, akik nevükkel és aláírásukkal hitelesítették. Még csak pár százan vagyunk, akik az igazi hitet hirdetjük, de kétségünk nincs, hogy az Úr szavai nem fognak meghiúsulni. Betöltjük majd a városokat és falvakat, a völgyeket és a mezőket.
Nincs tudós, gondolkodó, vagy a vitatkozás művésze, aki az utunkat állhatná.

-----------------------

A követők 2.

Nincs olyan okos dolog, aminek ne lennének tagadói. Nincs olyan képtelenség, aminek ne lennének követői. Minél nagyobb a képtelenség, annál többen. Mint amikor akkora a trauma, hogy az ember kísérletet sem képes tenni az ellenállásra. A könnyebb utat választja: aláveti magát. Egyszerűen kitöröl a fejéből minden mást. Annyira fáj, hogy már nem tud ellene mást tenni, mint azonosulni vele. Maga lesz a fájdalom. Ezt használja ki az összes népámító, vallástól a politikáig.

De még erre sincs szükség. Ha semmi mást nem akarnék, csak például befuttatni egy politikai pártot, legelőször terveztetnék egy nonfiguratív emblémát. Minél kevesebb dologra emlékeztet, annál jobb. Legcélszerűbb a csecsemők fejére hajazó kerekded forma, lásd Bambitól Donald kacsáig vagy Mickey egérig az összes rajzfilmfigurát. Ezt aztán kiszíneztetném meleg, mindenkiben kellemes érzéseket gerjesztő színekkel, és egyetlen szót rendelnék mellé: JÓ. Semmi magyarázat, semmi hosszabb lélegzetű szöveg. Csak ennyi: jó.
Ezután megbeszélném alapélelmiszerek gyártóival, hogy cserébe a propagandáért a legkeresettebb termékeikre felhelyezik ezt az emblémát, és kihirdetik, hogy innentől ötven fillérrel olcsóbban adják őket.
Más dolgom nem marad, mint négy év múlva jelöltetni a szervezetemet és felrakatni ezt az emblémát a szavazólapra.

2014. 09. 25.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1