Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Ami most következik, szintén nem örvend majd nagy népszerűségnek, lásd gázai konfliktus és Izrael Állam megítélése, kicsiben. Sebaj. A KDNP elnöke, mint elnök és mint miniszterelnök-helyettes, illetve tárca nélküli miniszter olyan, amilyen. Diktátorok és kvázi-diktátorok nem szeretik a jellemóriásokat maguk körül. Felettük meg pláne nem - még képletesen sem -, lásd Schmitt Pált. Vagy lásd Kalinyint, aki a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöke volt 1938-46 között, Sztálin hatalmi csúcspontján, Dobi bácsit, aki 1952-67 között, mint a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Rákosit is, Kádárt is kiszolgálta, Losonczi Pált, aki csak Kádárt. Jó, Schmitten kívül egyik sem volt doktor, még annyi ideig sem, mint Schmitt. Mihail Kalinyin lakatos volt, a hat elemit végzett Dobi István sima alkoholista. Losonczi Pált mezőgazdaként aposztrofálták a maga mezőgazdasági technikumával. Az ő hobbija az utazgatás volt, hódolhatott neki kedvére, miután aláírt mindent, amit eléje tettek. De hát most nem Semjén politikai munkálkodásáról van szó. Sok vizet ott nem zavar, ahol van. A KDNP-ről sincs szó. Egyszer-kétszer már leírtam, hogy az a nevétől kezdve fából vaskarika. A demokrácia - alulról eredeztetett hatalom - és a kereszténység (sőt bármilyen más vallás) - felülről eredeztetett - hatalomfelfogása nem összeegyeztethető. Akkor persze, ha bármelyiket komolyan gondoljuk. Bibliai idézeteket én is tudok, csűrni-csavarni úgyszintén. Tán érzik ezt a szavazók is, bár a szavazók és szimpatizánsok számának ugrásszerű növekedése bármi komolyságát és megalapozottságát illetően inkább kontraszelektál. Még csak arról sincs szó, hogy plagizált vagy nem plagizált. Ha itt mindenkinek, aki diplomát vagy tudományos fokozatot szerzett, a körmére néznének, nagyon sok emberről kiderülne ugyanez vagy hasonló. Nagyon-nagyon sokról. Baloldaliról is, jobboldaliról is. Ha még a kisebb-nagyobb egyéb vétségeket, puskázást, más által írt, vett, szívességből kapott dolgozatokat, bérvizsgázást, és hasonlókat is hozzáértjük, akkor egy maréknyian maradnának. Egy kisebb maréknyian. És mit tesz Isten, nem biztos, hogy a legjobb szakemberek közülük kerülnek ki.

Itt egészen másról van szó. A szemforgatásról és egyoldalú elfogultságról. Most épp az ellenzéki elfogultságról. Nade ez lenne az ellenzék dolga! - kiált fel a nyájas Olvasó. Akkor tehát az ügyvéd dolga a legelvetemültebb gazember felmentetése volna? Dehogy. Az ügyvéd dolga (büntetőperben) az összes enyhítő körülmény feltárása, azoké különösen, amelyek az ügyész figyelmét elkerülték, a lehető legpontosabb tényállás tisztázása végett. Ami viszont a BÍRÓ dolga. Az ügyész dolga a befeketítés volna? Ugyan. Az ügyész dolga a tényállás előzetes felderítése és vélelmezése. Hogy aztán ez az egész a gyakorlatban hogy fest, már más kérdés. Teljesen mindegy, hogy Semjén Zsolt festeti-e a haját, vagy nem Hogy szereti-e magát vörös hajjal, vagy nem. Hogy egyáltalán szereti-e a vörös embereket, vagy nem. Hogy hiú-e, vagy nem. Az ő dolga. Hogy hülyeségeket mond-e, vagy nem, úgyszintén, tekintve, hogy szavainak semmiféle konzekvenciája vagy súlya nincs. Ha ugyanezeket Orbán mondaná - mond ő még különbeket is -, az más volna. De így nem más. Hogy Semjén Zsolt okos vagy buta, nem tudom. Hogy szeretem vagy nem szeretem, viszont rám tartozik, ha pedig újságíró vagyok, különösen rám tartozik. Nemhogy - magánlevélen kívül - le nem írom, de nagy nyilvánosság előtt nem is nyilatkozom róla. Azért nem nyilatkozom, mert nemcsak gusztustalan, de befolyásoló. Hogy dehisz épp ez a cél? Persze, hogy épp ez a cél. Azért is írom, amit most írok, mert a céllal van elsősorban bajom, nem az emberrel, legyen újságíró-kritikus-műsorvezető, mint Puzsér Róbert, vagy szenvedő alany, mint jelen esetben a KDNP elnöke. Ez is az a kategória persze, amire azt mondják, hogy "lehet, de nem szabad".

Nem firtatom Semjén 1990 utáni tevékenységét, sem politikai pályafutását, sem tudományos előmenetelét. Csak a "rendszerváltás" előttit nézem. Nagyjából addig elvégezte a katolikus teológiát, és három évet az ELTE szociológia szakán. Utóbbiról sok mondanivalóm nincs. Előbbiről pedig annyi - oda speciel én is jártam -, hogy aki ott nem hat, hanem három évet elvégzett, különösen laikusként, az már nagy eredmény volt. Az az ember, diplomamunka és/vagy doktori ide vagy oda, egészen biztosan nem síkhülye.

Ellentétben sok baloldali ismerősömmel. Akiket nem az eszükért szeretek. Hogy Semjént szeretem-e vagy nem, az meg maradjon az én titkom.

Végezetül tartozom még egy véleménynyilvánítással. Arról, hogy mi az ellenzék dolga. Nos, az ellenzék dolga, a kormányoldal dolgával egyetemben az ország érdekeinek a képviselete, nem egymás hajkurászása. Volna. Ha nem párthatalmi rendszerben élnénk. De abban élünk.

 

2012. 12.12.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1