Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

(kiegészítés)

A bizonyosság MEGFELELTETÉS. Valaminek a megfeleltetése egy másik valamivel, amit mértékadónak fogadok el. A bizonyosság foka ennek a megfelelésnek a mértéke. Az az ÉRZET, hogy ez és ez ennek és ennek ennyire és ennyire megfelel.
A mértékadóban való HIT, amit az egyezés érzete követ. Ha a mértékadó mi magunk vagyunk, akkor válik a hit teremtő erővé. Máskülönben nem. Amikor nem VALAMIBEN hiszünk, hanem VALAMIT.
A Genezáreti-tavon (egy ideig) Jézust követve járó Péternek nem azt kellett hinnie, hogy Jézus jár a vízen, hiszen azt látta, hanem azt, hogy Ő IS TUD JÁRNI A VÍZEN. Ó, ó, ó, ingatja a fejét a vallásos Olvasó. Nem úgy van az. Péter Krisztust arra kérte, PARANCSOLJA MEG NEKI, hogy a bárkából kiszállva hozzá menjen, és csak ezek után indult el. Péter Jézusban hitt, ezért maradt fent - ameddig kételkedni nem kezdett - a víz színén. De nem egészen így van. Péter - tételezzük fel - abban hit, hogy Jézus fent tudja tartani a víz felszínén. Tételezzük fel továbbá, hogy az evangelista is ezt akarta mondani. Olyan kézenfekvőnek látszik. Csak... csak nem biztos. Ha ezt akarta volna mondani, akkor Péter vagy azt kérte volna, hogy parancsold meg a VÍZNEK, hogy járhassak rajta, vagy Jézus tette volna hozzá a "Miért kételkedtél?" kérdéséhez, hogy "bennem". De a vége? A Máté 14, 22-33-ban leírtak vége? "Valóban Isten Fia vagy!" Az nem azt jelenti, hogy az egész csoda, beleértve Péter kezdeti sikerét is, Krisztusnak köszönhető? Nem. Jézus járni tudott a vízen. Az ő biztatására Péter is, egy ideig. Amikor süllyedni kezdett, Jézus kinyújtotta a kezét, és fent tartotta a víz felszínén. Ezt jelenti. Péter egy külön történet. Az evangelisták óvatosabbak voltak, mint a mai keresztény-keresztyén egyházak. És közelebb voltak a tűzhöz. Nem csak Krisztushoz, de ahhoz a miliőhöz is, amelyből Krisztus - az evangéliumok Krisztusa - alakja kinőtt. Volt benne ez is, az is. Nem süllyedtek le azokig az egyszerűsített és közfogyasztásra szánt kijelentésekig, amelyekről az első részt ihlető, kedves, katolikus hölgy beszélt nekem egy levélben. A Római Birodalom a hagyományok óriási olvasztótégelye volt, és ötvözője.

Elmész misére, bűnbánatot tartasz, meggyónsz, magadhoz veszed Krisztus valóságos testét és (vele) vérét, a többit meg rábízod. Itt kezdődnek a problémák. És itt is végződnek. Innentől vége soha nincs, legföljebb véletlenszerűen. Dieu me pardonnera, c'est son métier. Heinrich Heine utolsó szavai. Varnus Xavérnak is megtetszett. Isten majd megbocsájt, az a mestersége.
Ó, nem, tiltakozna a hölgy. "Isten minden törvényét a lelkembe véste." De melyek azok? Vegyünk egy enyhébbet (mégis annyi ember életét megkeserítőt), a válás tilalmát. Másként fest katolikus, és másként fest protestáns kiszerelésben. Mint a német (protestáns) és a francia (katolikus) regény: az elsőben a fiú elnyeri a lányt, a másodikban a férj a szarvait. Ha a német fiú elégedetlen a német lánnyal, és/vagy fordítva, elválik, és újra nősül. A hithű franciának marad a "megcsalás". Még ez is, sóhajt fel a hölgy. Miért az idézőjel? Mert. A megcsalás csalás. Tévedésbe ejtés. Nem házasságon (nem katolikusoknak: vagy kapcsolaton) kívüli nemi (vagy ezzel ekvivalens) aktus. Szeretőt is meg lehet csalni. Akár férjjel, vagy feleséggel.
"Aztán csallak egy évig a feleségemmel, / Te meg majd engem a szeretőddel. / Ebből áll ki az ősz meg a tél. / Csupa csavaros kibúvó. / Csupa csalatás." Szegény megboldogult Csengey Dénes szövege, Cseh Tamás előadásában.

De a hölgy hithű katolikus. A karizmatikus fajtából, bár ez a hithűségét nem érinti. Azt annál inkább, hogy mi e hit alapja. Mi van a szívbe véve. Most ez. De mi lesz akkor, ha holnap Ferenc pápa ex cathedra módosítja a válásra vonatkozó dogmát? Nem mint politikus - a politikában nekem a pápa csak magánember, mondta a hölgy, bár éppen Ferencnél nem ártana, ha abból is a pápát hallanák -, hanem mint Krisztus földi helytartója. Akkor bajban lesz. De bízom benne: meg fogja tudni magyarázni. Nincs könnyebb a vélemények tekintélyalapú átvételénél. Nem kell sem gondolkodni rajtuk, sem kételkedni bennük. "Minden golyót, amelyet egy német rendőr kilő, én lőttem ki." Hermann Göring, akkori porosz miniszterelnök 1933-as szavai. Nem is volt sem a német rendőröknek, sem a melléjük rendelt SS segéderőknek lelkiismeret-furdalásuk. Nem tanulták úgy a fizikát, ahogy mi annak idején az Apáczaiban Kelemen tanár úrtól. "Amire egy bottal rácsapunk, 'nem tudja', hogy mi van a bot másik végén." Az aktus KÖZTE ÉS A BOT között folyik le. És akkor most képzeljük el, hogy mindezek nem tárgyak, hanem EMBEREK.

Ezért mondom, hogy az én szememben többet ér egy SAJÁT erkölcsiségében konzekvens ateista, mint egy szabálytisztelő vallásos, bármi is légyen e vallás tárgya, egy ideológia, vagy egy istenhit. És ha azok a törvények tényleg a szívbe vannak vésve? Ha az az elsődleges? Akkor az istenhit vagy ideológia csak másodlagos. Placebo, ameddig az ember tovább nem tud lépni.

Péter azért maradt fent, és addig, amiért és ameddig MAGÁBAN bízott. Krisztus segítségével, hogy én is elmosolyodhassak már. Krisztus volt a bot másik vége. És mi van UTÁNA?
Ha már a túlsó parton vagytok, nincs szükségetek tutajra, mondta Buddha.

2015. 07. 08.

 

Szerző: 
Gaál Péter

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1