Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

A nácik a szovjet terror nélkül nem bukkantak volna föl a semmiből" - írta egy ismerősöm egy hozzászólásában. Tényleg, milyen jó volna, ha rend lenne a fejekben. Nem csak az övében. És ha már rend nincs, legalább studíroznánk egy kis történelmet. Ennek a tőlünk egyáltalán nem távoli kornak véletlenül sok száz kilométernyi szakirodalma is van, az életrajzokról nem beszélve.

Előszöris: a nácik egyáltalán nem a semmiből bukkantak föl. Gyökereik sokkal, de sokkal a szovjetek előttre nyúlnak vissza. De még a hajszálgyökereik is legalább a századfordulós Bécsig. Akkor a "bolsevik" szó fel se merült. Arra még három évet kellett várni, egészen pontosan 1903. július 30-ig, amikor Brüsszel mellett egy pajtában, Plehanov elnökletével és Lenin részvételével összeült az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt második kongresszusa. Egy jelentéktelen kérdésben Lenin frakciója győzött, és ezután nevezték el magukat nagyképűen bolsevikoknak, többségieknek. A többiek, szegény elmefogyatékosok meg elfogadták a rájuk aggatott "mensevik", "kisebbségi" jelzőt.

A nácik NEM a szovjet terrorra adott válasz voltak. Kellett hozzájuk egy csomó dolog. Kellett mindenekelőtt a német nép német jellemvonásokkal (fegyelemre, parancsteljesítésre, keménységre való hajlam). Aztán kellett egy császár, II. Vilmos, aki felrúgva Bismarck békepolitikáját, bízva a német ipar robbanásszerű fejlődésében, belsejében gyermekkori frusztrációkkal, kevés ésszel, de annál több ügyefogyottsággal, sőt otrombasággal, kirobbantott egy eleve vesztésre ítélt háborút. De kellett hozzá a franciákat megalázó, egyébként briliáns és józan politikus Bismarck herceg is, Németország egyesítője. Kellett hozzá Elzász-Lotaringia elvétele. Kellett hozzá a haldokló Monarchia, a Führer szülőhazája, a maga nemzetiségek elleni gyűlöletével (Bécsben ez jelesül a csehekre és zsidókra irányult). Hol voltak akkor még a szovjetek? S végül kellettek a Versailles-i békefeltételek, a Ruhr-vidék franciák általi megszállása, és kellett a nagy világgazdasági válság. Mindebben a szovjeteknek semmi részük nem volt.

Kommunisták persze akadtak a Hitler hatalomrajutása előtti Németországban is, bőven. Őket valóban Sztálin irányította. De hogy a nácikkal - a tőlük függetlenül szerveződő nácikkal - vívott utcai csetepatékon kívül terrort alkalmaztak volna? Ahol pedig valóban volt terror, azaz a Szovjetunióban, az a terror az ország szigorúan őrzött határain belül maradt. Hitler - Göring, Himmler, Heydrich - a szovjeteket utánozta volna később? A Führer kétségkívül csodálta Sztálint, és ez a csodálat sokáig kölcsönös volt. A Vozsgy el volt ragadtatva a Hosszú Kések Éjszakájától. Tény s való, tanultak egymástól, bár ez inkább Sztálinra volt jellemző. Tény továbbá, hogy jóval a Molotov-Ribbentrop paktum előtt is együttműködtek. De együttműködött a szovjetekkel a weimari Németország is. A Szovjetunió adott nyersanyagokat, a németek cserébe technikát. Ameddig - Hitler előtt - a békeszerződés korlátozó rendelkezéseit betartották, csak Németország határain belül tartották be. A német vadász- bombázórepülőket - a légierő nem lévén engedélyezett Németország számára -, harckocsivezetőket sokáig a Szovjetunióban képezték ki. De ez nem a terror tanulmányozása volt, és zömmel a náci idők előtt történt.

Akkor a nácik a kommunizmusra adott válaszul léptek volna a történelem színpadára? Ugyan már. Az EGYIK hívószavuk valóban a kommunistaellenesség volt, de ez elsősorban a megnyerendő nagyiparosoknak szólt, nem a népnek. A nép felé inkább az ellenkezőjét prezentálták. VÖRÖS zászló fehér körrel és horogkereszttel, május elseje megünneplése, jellegzetes szocialista zsargonszavak, alsóbb néposztályokból toborzott párthadsereg (SA, SS), munkás- parasztindulók átvétele az Internacionálétól Geyer Flórián daláig (a Budapestet védő SS-lovashadosztály neve is Florian Geyer volt) mind-mind ebbe a csapásba tartoztak. Hogy a nácik is éltek a terror fegyverével? Persze, hogy, de hányan és hányan tették ugyanezt a történelemben? Például a francia jakobinusok. Ők is a szovjetektől tanultak volna?

És ezek az emberek, akik ilyeneket írnak, még követőkre is találnak. Náluk is képzetlenebbek személyében. Akiknek el lehet majd mondani entellektüel arckifejezéssel még sok-sok hasonló orbitális baromságot. Ők pedig továbbadják, persze tovább torzítva. Majd megsértődnek, ha valaki kijavítja őket.

 

Csoda, hogy nem jutunk egyről a kettőre?

 

2013. 05. 24.

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1