Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Meg kellene értenem, hogy miért olyan végtelenül és végzetesen hülye a liberális ellenzék, de eddig még nem sikerült. A kormányoldalról nem írok, mert minek. Az olyan, amilyen, változást pedig nem akar. Én viszont akarok. És sokan mások is akarnak. Először is fel kellene fogni, hogy nem csak ők vannak ebben az országban. Ha most nem kezdek el számolni, csak kicsit, akkor (óriási jóindulattal) van körülbelül másfél-két millió szilárd jobboldali, mondjuk fél millióval kevesebb többé-kevésbé (az előzőeknél kevésbé) szilárd baloldali, akiknek jó része nem is baloldali, csak ellenválasztó. És akkor van négy-ötmillió egyéb. Választót azért nem írok, mert ha közülük némelyek el is mennek szavazni, akkor kizárólag ad hoc hangulatból teszik, vagy végső elkeseredettségükben.

Kurvára nem érdekelnek sem a szilárd jobboldaliak, sem a szilárd baloldaliak. Viszont a baloldal vezéreit kellene, hogy érdekelje a "jobboldal" (valójában, ahogy sokszor elmondtam, ugyanolyan baloldal, más retorikával, de legközelebb mégsem teszem idézőjelbe, hogy ne okozzon zavart), és még jobban kellene, hogy érdekeljék a köztes létben tengődők. Az igazi többség. Akikre baloldali ideológiával, illetve felfogással ugyanúgy nem lehet hatni, ahogy jobboldali ideológiával vagy felfogással sem (ugyanakkor, ha kicsit kevésbé lenne képmutató, agresszív és dagályos, azzal inkább lehetne, tudniillik közelebb áll az érzelmekhez, mint az értelemhez). Ezért aztán vigyázni kellene, hogy egy-egy olyan programpont, ami egy liberálisnak teljességgel magától értetődő (noha őt is megvezetik, és még csak nem is a saját emblematikus emberei, mert talán azok valamennyire meggyőződésből mondják, amit mondanak, ismétlem, valamennyire, hanem, akik az emblematikus emberek mögött-felett állnak, például anyagi támogatással, mi mással), az egy nem liberálisnak esetleg egészen más üzenetet hordoz. Akkor is azt hordoz, ha nem ez az eredeti üzenet.

Ha igaz, hogy a Bajnai-féle alkotmánytervezetben benne foglaltatik ez: "(3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt, az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárát, továbbá minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen", akkor ennél eklatánsabb példát nem is találhatnék előbbiek illusztrálására. Mit fog ebből kivenni a pártsemleges választópolgár? Hát nem azt, hogy mindazoknak, akik valahol letelepedtek, állampolgárságtól függetlenül, joguk van beleszólni szűkebb pátriájuk ügyeibe. Az első kérdése az lesz, hogy akkor mire való az állampolgárság? Ja, hogy a parlamenti képviselőket megválassza vele, gondolkodik tovább, de akkor az ország ügyei a letelepedetteket már nem érintik? Ha viszont érintik, akkor miért nem szólhatnak azokba is bele? Nade ha beleszólhatnak, és nem állampolgárok, akkor mennyivel van több jelentése a "Magyarország" szónak, mint mondjuk a "Nyugalom tengere" elnevezésnek a Holdon? Megjegyzem, ez az előbbi eszmefuttatás nélkül is eszébe fog jutni, vagy ha véletlenül mégsem, azonnal emlékeztetni fogják rá.

Alkotmány nem úgy születik, hogy fogja magát egy csapat (akármilyen oldali) ember, oszt megírja. Így én is meg tudnám írni, otthonom kellemes magányában. Az az Alkotmány, amit nem a nagy nyilvánosság előtt, folyamatos konzultációkkal és minél teljesebb (NEM pártok közötti) konszenzusra való törekvéssel írnak, komoly és pártsemleges jogtudósok bevonásával, majd népszavazással hagyatnak jóvá, nem Alkotmány. Az az Alkotmány, aminek nincs meg a történelmi kontinuitása, szintén nem Alkotmány. Legfeljebb Alaptörvény, ahogy látjuk azt. És már azt is hallani, hogy és akkor mi van, ha nem kapunk kétharmadot (a baloldal a közelébe se jut, a mérleg nyelve sem ő, hanem...ne mondjam ki, ki lesz, ha minden így megy tovább), akkor majd a Fidesszel folytatjuk az alkotmánykorrekciót, azaz írunk egy új Alaptörvényt. Lassan mindenki új Alaptörvényt akar majd írni, Géza bácsitól, a sarki hentestől Mariska néniig, a háztartási alkalmazottig. Ugye, érzi a nyájas Olvasó ennek a helyzetnek a teljes abszurditását? Ugye, érzi a nyájas Olvasó ezeknek az alaptörvényeknek az értékét, és annak a társadalmi rendnek a szilárdságát, ami ilyenre épül?

Hát csak így tovább, gyerekek. Hogy is mondta a parasztbácsi, amikor elkezdte leverni azokat a szőlőfürtöket, amiket a jég meghagyott? Lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten? Persze, a baloldal általában ateista. Egyedül is boldogul, hogyne boldogulna.

 

2013. 01. 04.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1