Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni
 
 
Ez a Napló mindannak az átgondolt, következetességre törekvő leírása, amelyre a HIKSZOSZ mozgalmat, a Helyreállítás Magyarországi Pártját alapoztuk, és amelyre a Helyreállítás Rendjét – a nagyvilágban most még lényegileg különállásban, zavaros ideológiával, következetesség és érdemi eredmény nélkül, egymástól függetlenül tevékenykedő, a globalizációellenes, természet- környezetvédő, nemzeti mozgalmakhoz hasonló kezdeményezések összefogását és egy cél alá rendezését megvalósítani hivatott és képes erőt - építeni fogjuk.
 
Egyetlen társadalmi szervezet, különösen politikai párt nem rendelkezik e Naplóhoz még hasonlóval sem.
 
A Napló nem klasszikus értelemben vett napló, inkább a műfaj adta könnyítéseket kihasználó tanulmány. Nem történelemkönyv, noha a következtetések igazolása céljából szándékos törekvése –szemelvények formájában- az emberiség történetének minél teljesebb kronológiai és földrajzi lefedése. Egyetlen, kihangsúlyozott célja e törekvésnek annak bizonyítása, hogy semmi olyat nem akarunk megvalósítani, amely az emberi természettel ne lenne összhangban, és –éppen ezért- ne lett volna jól-rosszul kivitelezett, de a mai /például magyar/ társadalmi berendezkedéssel ellentétben az utóbbi pár száz év kivételével a KEZDETEKTŐL működő és feladatait a mainál összehasonlíthatatlanul jobban ellátó modell.
Ez a Napló –s egyben az általunk egyedül életképesnek gondolt társadalmi rend- semmiféle újítást nem tartalmaz. Senkit és semmit nem tekint ugyanakkor sem érinthetetlennek, sem idézhetetlennek, legyen szó a római császárokról, Napóleonról, Vlagyimir Iljics Leninről, Winston Churchillről, Horthy Miklósról, Adolf Hitlerről, Szálasi Ferencről, vagy éppen Orbán Viktorról és Vona Gáborról. A tőle telhető legteljesebb elfogulatlansággal és álszenteskedés nélkül egészen egyszerűen e fejére állított világ és közgondolkodás talpára állítására tesz kísérletet.
 
A tartalomjegyzék –naplóról lévén szó- nem teljes: csak a fontosabb bejegyzések tartalmára utal. Sok bejegyzést nem láttunk el címmel, de –remélhetőleg- azok tartalma sem érdektelen.
 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1