Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Az ember NEM monogám, írtam tegnap valakinek. Nade ő, ha kapcsolatban van, hűséges, válaszolta. Még a kezét se engedi mástól megfogni.
Megint egy tisztázatlan definíció. Monogám az, aki EGYETLEN kapcsolatban él élete végéig. Vagy a társa haláláig. Nem csak az a nem monogám, aki a promiszkuitásban leli kedvét. Az is, aki elválik (hivatalosan és/vagy nem hivatalosan), új kapcsolatba lép, elválik, új kapcsolatba lép. A monogámia NEM az ember természetes állapota. Olyannyira nem, hogy megszegését a legsúlyosabb büntetéssel fenyegette minden RÉGI társadalom. A hangsúly a "régi"-n van. Miért? Azért, mert régen a GYEREK tulajdonnak számított. Vagyontárgynak. "Apámuram." A paterfamilias, azaz a családatya rabszolgaként rendelkezett a családjával, még a rómaiaknál is, pedig azok igazán kidolgozott jogrendszerrel bírtak. A római jog mindmáig a kontinentális jog alapja. A házasság EGYETLEN értelme a gyerek. Kizárólag a gyerekek miatt létrejött jogintézmény. A szülők közti viszony, amennyiben nem érintette a gyerekeket, a kiskutyát, nagykutyát, kiscicát, nagycicát, kisegeret, nagyegeret nem érdekelte. És miért volt tiltott a házasságon kívüli nemi kapcsolat? Azért, hogy TUDNI LEHESSEN, KIÉ A GYEREK. Az ókorban-középkorban, de az újkor nagy részében sem, nem volt még DNS-vizsgálat. De már van.

A nyájas Olvasó mindig gyanakodjon, ha valamit tiltanak. Minél erőseben tiltják, annál jobban gyanakodjon. Gondolkozzon el, az a valami mennyire erősen gyökeredzik az emberi pszichében. - És a gyilkosság? - hörren fel most. - Azt tiltották a leginkább. És én soha, de soha...
Nem azt tiltották a leginkább, hanem a szentségsértést, utána a felségsértést, ami gyakorlatilag ugyanaz volt, de maradjunk akkor a gyilkosságnál. A gyilkosságot, mint olyat, csak ÁLTALÁNOSSÁGBAN tiltották. Voltak-vannak gyilkosságok, melyeket nem definiáltak-definiálnak gyilkosságként (igen, ismét a definíciók), másokat meg igen. Ez ugyanolyan, mint a kémkedés. Ha NEKÜNK kémkedsz, hős vagy, ha ellenünk, köztörvényesként kivégzendő bűnöző.
Mi ne is hívjuk ezért most gyilkosságnak. Hívjuk egyszerűen emberölésnek. Hogy az emberölés nincs benne az emberi természetben? Mivel is kezdődik az emberiség története a Biblia szerint? Nade az emberölés nem Isten akarata, éppen ezért rendelte büntetni, vág közbe a vallásos Olvasó. Hát kié? Ki teremtette az embert? Mármint, de a materialista olvasókkal most ne foglalkozzunk. Még választott népe, Izrael első királyát is megfosztotta trónjától, mert az egyik meghódított népet nem irtotta ki kellő alapossággal, ami azt jelentette, hogy a KIRÁLYÁT életben hagyta. Isten tiltásai (is) szelektívek. Ott van még a Kígyó, kényelmes megoldásként. De ki teremtette a Kígyót? Nincs sok kibúvó, szeretett testvéreim.

A szentség- felségsértés ugyanúgy az emberi természet része. Az ember születésétől fogva LÁZAD. Az egyes ember is, azt általában letörik, de az emberiség mindenképp. Azt meg Isten töri le, lehet replikázni. Igen. Isten letöri, de a lázadást meghagyja. Hiszen ha nincs lázadás, nincs haladás sem (szándékosan nem írtam "fejlődés"-t). Akkor rágcsálás van a fügefa alatt, és ez csak formailag hasonló ahhoz, amin Buddha átment ugyanott. A Buddha (Szamiak-Szam Buddha, Teljesen Teljes Felébredett) is a lázadás gyümölcse. Anélkül maradt volna Gautama Sziddhártha, ha szanszkrit, Gótama Sziddhattha, ha páli dialektusban mondjuk ki annak a törzsfőnökfiúnak (szépíthetjük hercegnek is, ha minden korabeli, nyomorúságos kis rádzsaság uralkodóját királynak akarjuk hívni) a nevét, akit ma általánosságban ekként tisztelnek.
Ha nincs lázadás, nincs semmi. Még a Teremtés is értelmét veszti. A Játékos mit játszana játék híján?

Szóval kedves felebarátaim, nem az a monogám, aki egyszerre csak egyvalakivel kavar. Nem az a hívő katolikus. Vagy nem hívő, de katolikus. Eredet szerint nem az az ÁLTALÁNOS. Tudni kellene előbb persze, hogy mit jelent a "katolikus" szó. Azt jelenti, hogy "egyetemes", vagyis "általános". Némileg fellengzősen, de a fellengzősség a (római) katolikus egyháztól soha nem volt idegen. Persze másoktól sem. "Hiszek egy KÖZÖNSÉGES, keresztyén anyaszentegyházat", hogy a protestánsokat is idézzük, jelesül Ravasz László püspököt. Közönség-es, olyan, aminek közönsége van, aminek MINDENKI a közönsége, ha most nem, de előbb-utóbb az lesz, legalábbis lennie kellene. Általános.
Tudja, kedves Olvasó, ki katolikus és monogám? A holló. Az addig ugyanazzal a másik hollóval él, ameddig egyikük el nem pusztul.
Általános, ami nem általános, sőt rendkívüli: ez a katolicizmus legfőbb paradoxona. A parancs, amit nem lehet megtartani, csak önmegtagadás révén. Vagy az értékek átcsoportosításával, de ez egy másik írás témája lehet. Ha kérik. Ez a védelem, amiről most beszélek, a vád. Meglehetős erősen alátámasztott vád. ÉS MOST NEM (egyedül) A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZRÓL BESZÉLÜNK, hogy elejét vegyem a szokásos félreértésnek. Most az ÁLTALÁNOSRÓL beszélünk. A TILTÁS paradoxonáról.

Soha nem leszünk hollók, kedves olvasók.
Még a szemkivájásban sem.

2014. 07. 05.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1