Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Ádám felesége, aki, mint az első nő, egyben Ádám anyja is. Ezzel a Mindenség Anyja, Magna Mater, aki ilyen vonatkozásában az Istennél is több. A kereszténység Második Ádámának anyja, Theotokosz, Istenszülő. Májá dévi, Májá, a Varázslat, Dévi, az istennő, akinek Buddha fehér elefánt képében, az oldalán keresztül foglalta el méhét.
Al-IIláh, a Holdistennő három lánya: al-Uzza, a szépség és szerelem istennője, al-Manat, a sors istennője, és al-Lát, az anyaistennő, akik annyi fejtörést okoztak a Prófétának. Az arab "IIláh", a babiloni "Il" és a héber "Él" UGYANAZ. Azt jelenti: Isten. Vagy azt jelenti, hogy... ISTENNŐ. Az al-IIláh meg is maradt, csak összeolvadt: ma ALLAHNAK írják és mondják. A Hold se tűnt el: ott van minden mecset, dzsámi és minaret tetején. Félhold volt a Bizánci Császárság jelképe, félhold volt a keresztes lovagok címerében. Holdhónapot használtak a mezopotámiaiak éppúgy, mint használnak a muzulmánok, vagy - keverten a szoláris naptárral - a zsidók. Félhold- telő hold - volt Székely Mózes címerén, félhold volt-van a székelyek zászlóin. A hit, reménység, bizakodás szimbóluma, írja a Wikipédia. És ez igaz akkor is, ha a Hold, mint jelkép eredete feledésbe merült. Nők nélkül nincs se hit, se reménység, se bizakodás. A nő a katalizátor. A nő az összekötő ég és föld között. Szophia, az (intuitív) Bölcsesség, Pallasz Athéné, Minerva.

Éva-Havva, aki bűnbeesett. Éva, ki bűnre csábította Ádámot. Aki lepaktált a kígyóval, és bizonyos értelemben maga is kígyóvá lett. (A világot varázslóként és boszorkányként járó Szamaél arkangyal nyálával megfertőzött agyagból formált Lilith NEM nő-szimbólum. Az Éva előtti nő, minden feministák kedvence, aki nem akart senki alárendeltje lenni, aki nem evett a Tudás Fájáról, és halhatatlan maradt, Éva ELLENTÉTE. Nem nő, hanem szentségtelen emanáció, kisugárzás - szefirót, szám -, aki miután Ádámot elhagyta, nem emberi lényekkel egyesült, és nem emberi lényeket nemzett velük. Maga a félresiklott Teremtés, az Egység tagadása.)
A sárkány a kora középkorig NŐNEMŰ volt. Nőnemű volt Glatisant, az Arthur-mondakör kígyófejű, leopárdtestű, szarvaspatájú szörnyetege, az embergyűlölő bolgár és délszláv sárkányok (ellentétben a védelmező hímekkel), Vibria, a dúskeblű katalán sárkány. Nőstény sárkánnyal harcolt Szent György, a lovagok egykori, a rendfenntartó szervek mai védőszentje. Hóseásnak, a kánoni sorban első "kis" prófétának két lánya volt: Ló Ammi, és Ló Rukhána. Nem Népem és Nincs Irgalom. Májá a hinduknál is Magna Mater. Krisztus Anyja és Buddha Anyja szimbolikusan egy és ugyanaz. Világillúzió, fátyol, amely elrejti a valóságot. Örvény. Örök kísértés. Nesztoriosz pátriárka tagadása. "Ne tegyétek a Szüzet istennővé", mondta az efézusi atyáknak. Hiába mondta. Celesztin pápa ki is átkozta érte.
A Szűz már kezdettől istennő volt.

A nő férfi nélkül a sötét kútba zuhanó kő, mondta Hamvas Béla. A férfi nő nélkül viszont kút, víz nélkül. Erő tartalom nélkül. Élő, élet nélkül. Ezt már Hamvas nem mondta, Pál apostol és a nyomdokain járó mai keresztények sem. A mai muszlimok jelentős része sem, bár a Próféta kifejezetten tisztelte a nőket. "Négy feleséget vehetsz magadhoz", tanította például, "amennyiben mind a néggyel egyformán igazságosan tudsz bánni. De erre nem vagy képes."
Érdekes és felemás nap ez a nőnap. Éppoly álságos, mint egész mai világunk.
Úgy tesz, mintha nem feledkezne el (nem újkori) eredetéről és lényegéről. Aztán alszik rá egyet, és -

2016. 03. 08.

 

Szerző: 
Gaál Péter

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1