Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Che.jpg

 

"Utánad készülünk egyre,
Mióta hegyekre kapva
Feljött bátorságod napja,
Hogy a halált leteperje.

¦: És itt maradt a világra,
figyelve fegyvered szavára
a harc, mely utadat járja,
comandante Che Guevara. :¦

A halál először rettent,
Először hanyatlott hátra,
Mikor felkelt Santa Clara,
Hogy jöttödre seregeljen.

¦: És itt maradt... :¦

Sohasem csalódott benned,
Ki karod erejét várta,
Hajtott mindig új csatákra
A forradalmak szerelme.

¦: És itt maradt... :¦

A sírod hiába ássák
A vérrel vegyített sárba,
Hiszen gyilkosod se látta
A mosolyod apadását.

¦: És itt maradt... :¦"

Hasta Siempre Comandante. Ernesto "Che" Guevara dala. Magáról a főhősről csak személyes véleményt írok. Jó is van benne, meg rossz is. A végeredmény a hősi halál. De ez nem számít most.
Test szerint semmiképp.

Minden vallás - szellemi tanítás - végső lényege: semmihez ne ragaszkodjatok, ami érzékelhető. Az elpusztíthatatlan valóság - az a valóság, ami csak magával az idővel, cum tempore múlik el - nem a materiális valóság. Ami ezen felül van, véges. Az időben: in tempore. Furcsa fintora ennek a gondolatnak, hogy ez a materialista kommunizmusra is igaz. Hiszen a materializmus, az anyaghit, vallás. Az anyag vallása. A paradoxon az benne, hogy egy vallás nem lehet anyagi. Semmi nem lehet anyagi, ami a szellemi szférában mozog. Bármire is irányul. Az inkarnáció, megtestesülés - mintha esett volna már szó erről - nem azt jelenti, hogy valami valahol volt, és onnét idejött. A tér, csakúgy mint az idő, szintén az anyaghoz kötött. Az inkarnáció annyit jelent, hogy ebben a közegben ÍGY LEHET CSAK LÁTNI.

A kommunista forradalom harcosai - akik rátették és bármikor feláldozták érte az életüket - egy HIT harcosai voltak. E szempontból ugyanolyanok, mint bármely hit harcosai. Mint a templomos lovagok, az ellenük küzdő szaracénok, a protestáns német lovagrend, a husziták, vagy a mai tálibok. Hogy ez a hit valójában mire irányult, ebben a megközelítésben másodlagos. Nem jól írtam: hogy e hit gyakorlatba való átültetése miként zajlott, az a másodlagos. Hogy miként manifesztálódott. Miként inkarnálódott. Miként lett kézzelfogható. Miként lehetett érzékelni. Az csak materiális - nem materialista - szempontból nem mellékes. A TEST elpusztulása szempontjából.

És akkor máris itt az újabb paradoxon. A kommunizmus (is) tele van paradoxonokkal. Hogy csak egyet mondjak: "fegyverrel is megvédjük a békét". Mártírok millióinak a halála. Énekelve és a forradalmat éltetve mentek a vesztőhelyre. Még akkor is, amikor saját elvtársaik küldték oda őket. És persze áldozatok millióinak a halála.
Egy TESTISÉGEN alapuló IDEOLÓGIA elpusztítja a TESTET.
De ez csak látszólag paradoxon. Még bibliai vonatkozása is van. "Aki énbennem HISZ, HA MEGHAL IS ÉL." Krisztus mondta, ki más.

Che Guevara rajongói szemében a forradalom hőse, ellenségei szemében útonálló és gyilkos. Ez is, az is. Attól függ, merről nézzük.
Che idealista volt. Minden szempontból az volt. Az volt, amikor embert ölt. Az volt, amikor a La Cabana börtön parancsnokaként ezrek kivégzésére adott parancsot. Az volt Afrikában és az volt a végső úton is, amely Boliviában ért véget, La Higuera faluban. Soha nem ölt öncélúan. Helyesbítek: az ő önzése abban állt, hogy saját fizikai szükségleteit alárendelte annak az ideológiának, amiben hitt. A testét alárendelte a szellemének. Hogy ez a szellem mire irányult, már más kérdés. Szellem volt mindenképpen.
Még az általa elfogadott "törvényességet" is igyekezett betartani. Azt a törvényt, amely e földön próbálta megtestesíteni, ami nem e földi. Elfelejtette, hogy ez eddig csak Krisztusnak sikerült. Másnak nem. Még Buddhának sem, mert a buddhizmus egészen másról szól. És nem is fog sikerülni.

Dehát nem is erről van itt szó, hanem teljesen másról. Arról, hogy a kezdet és a vég, születés és halál egyfelől egymáshoz, másfelől - mivel ez MINDEN létező alapjellemzője - E VILÁGHOZ kötött. E fizikai Univerzumhoz. Az érzékelhetők univerzumához.

A halált ugyanúgy lehet csak leteperni, ahogy az összes kötöttségtől lehet megszabadulni.

Élet árán.

2014. 03. 20.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1