Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

"Mindenki megérdemelné, hogy gyönyörű gyerekkora legyen." Megint egy fogalom, ami úgy tűnik, hogy tisztázásra szorul. - Mire jók ezek? - kérdezhetné a nemrég bekapcsolódott Olvasó. Hát kérem. Arra, hogy ne beszéljünk félre. Mármint szándék nélkül ne beszéljünk félre. Mert ha félrebeszélünk, félre is gondolkodunk. És ha félregondolkodunk, félre fogunk cselekedni. Abból pedig jó nem származhat.
Már maga a "fogalom" szó is. Amitől a dolgok megfoghatóvá válnak. Vagyis vagy azzá válnak, vagy nem. Azt mondja a bédekker, vagyis a Magyar Értelmező Kéziszótár, hogy a fogalom a "dolgok, jelenségek legfőbb ismertetőjegyeiből a tudatban kialakult gondolati forma". Mivel a Magyar Értelmező Kéziszótár se tótumfaktum, érdemes ezt kicsit górcső alá venni. E szerint a fogalom az volna, amit a dolgokról gondolunk. Csakhogy a fogalom nem ez. A fogalom az, amitől - benne van a szóban - a dolgok megfoghatóvá válnak. Amitől meg lehet őket FOGNI. Más szóval, képletesen, meg lehet őket ragadni. Fogalmat, édes, kedves Olvasó, nem lehet ALKOTNI. Alkotni csak téves fogalmat lehet. Fogalma annak van, ami VAN, vagy mint lehetőség, vagy mint aktualitás: a fogalom FELISMERÉS.
Még egy félreértést célszerű most eloszlatni, ha már benne vagyunk. Az IDEA ("videa" - "látás", "tudás") görög-latin szó. Rokon a szanszkrit "vidjá"-val ("éberség", "látás", "tudás" - ebből származtatható a "Védák") és a latin "videre"-vel ("látni", "nézni"). "Látás" alatt metafizikai látást kell érteni. A "metafizika" görög-latin szónak, a már többször említetten ("túl a természeten") kívül van még egy jelentése: "túl a létesülteken". Valaminek az ideája nem azonos a fogalmával. Az idea nem képzet (kép): ez az IDOLUM.

Tehát az érdem. Az érdem, idézem a lexikont, "jelenti a cselekvés azon benső értékét, melynél fogva az jutalomra méltó." Aztán a lexikonszerző észbekap, és hozzáfűz még egy litániát. Ugyanis az érdem nem csak a jutalommal függ össze, hanem némelykor a büntetéssel is. Mindig figyeljen, kedves Olvasó: ha a színe, akkor a fonákja is ott van. Ér-dem. "Ér". Ez az első szótag. A tő. Ebből képződik például az "érni" ige. Meg az "érték". Mint az áru. Érni, vagy nem érni, mondaná Hamlet. Mennyi is egy áru értéke? ANNYI, AMENNYIT ADNAK ÉRTE. Akkor mi az érdem? Amit annak tartanak. Bárminek lehet érdemet tulajdonítani? Nem lehet bárminek. Benne van a definícióban. Érdemet csak CSELEKVÉSNEK (magatartásnak, de az is cselekvésnek minősül) lehet tulajdonítani. Pozitív, vagy negatív érdemet, természetesen. Hogy mi minősül melyiknek, egyéne, kultúrája, vallása válogatja. A reformáció szerint például érdeme csak Krisztusnak van. A katolikus dogmatika az érdemtelenséget ugyan szintén alapállapotnak tartja, de ismeri a - pozitív - érdemességet is, Isten kegyelméből. Ezt Augustinus, azaz Szent Ágoston fogalmazta meg legjobban: gratia non invenit, sed efficit merita (érdemet a kegyelem nem talál, hanem létesít az emberben). Akárhogy is, az "érdem" valaminek a következménye, amit az ember CSINÁL. De még ez sem elég. Hiszen eszünk, iszunk, alszunk, lélegzünk. Az is csinálás. Kimaradt egy szó: a "tudatos". Ha valami nem tudatos, az nem lehet érdemi elbírálás tárgya. Elbírálás tárgya lehet, csak érdemet nem lehet neki tulajdonítani. Se jót, se rosszat. És az ösztönszerű cselekvések? Igen, kedves Olvasó. Jól látja, a fonák. Azok a cselekvések, amelyeket lehet tudatosan szabályozni, ha összefüggnek valamilyen (például nemi) ösztönnel, ha nem, már elbírálhatók. DE MINDEN CSELEKVÉST LEHET TUDATOSAN SZABÁLYOZNI! Igen, csak nem mindig uraljuk a tudatunkat. Ez a büntethetőség egyik kritériuma is. Az állatoknak például nincs. Állatnak lenni büntethetőséget kizáró ok. Nem beszámíthatónak lenni szintén.

Az "érdem" teológiailag a BŰNBEESETT emberhez kapcsolódik. Krisztus érdeme is. Ha bűn nincs, nincs Krisztus sem. Az úgynevezett eredendő bűn következménye a JÓ ÉS ROSSZ TUDÁSA. A jutalom és büntetés forrása. AZ ÉRDEM SZÜLŐANYJA.
Az érdem akkor is a jó és rossz tudásához kapcsolódik, ha elfeledkezünk a Bibliáról. Biztosan sokan emlékeznek Parsifal történetére. Ő találta meg a Szent Grált. Az összes lovag kereste, de ő találta meg. Miért, kedves Olvasó? MERT Ő VOLT A LOVAGOK KÖZÖTT A LEGEGYÜGYŰBB. Majdnem mentes a jó és rossz tudásától. Felette állt az érdemnek. Ahogy bizonyos értelemben az állatok is felette állnak, a természeti népek is, és az egész teremtett (vagy nem teremtett) világ is, KIVÉVE AZ EMBERT.

És van még valami, kedves Olvasó. Azt akartam írni, hogy visszafele nem működik. De, működik visszafele is, mert a cselekedetek összegződnek. Zrínyi Miklós egyszeri kirohanása nemzeti hőst csinált belőle, eltörölve egész mocskos előéletét. A Bibliát szándékosan kihagyom, már eddig is túl sokszor utaltam rá. Summa summárum.
Viszont ahhoz, hogy MINDENKI megérdemelje a gyönyörű gyerekkort, MINDENKINEK úgy kellene lehunynia szemét, hogy elmondhassák róla: ez az ember igazán méltó lett volna rá. Adolf Hitlertől Joszif Sztálinig és az összes szörnyetegig, akinek nem volt szép gyerekkora. Hogy ezért lettek szörnyetegek? Igen, többek között bizonyára ezért. Akkor mégis megérdemelték volna? De hiszen nem csináltak semmit, csak megszülettek!

Akkor fogalmazzuk át. Kívánatos volna, ha mindenkinek szép gyerekkora volna. Nem, az sem volna kívánatos. Egyrészt azért, mert senki nem kérdezi a véleményünket. Másrészt, mert minden, amivel találkozik az ember az életében, lehetőség. Abszolút értelemben egyforma lehetőség, és itt csak abszolút értelemről érdemes beszélni. Kiteljesedési és - a fonák - eltévelyedési lehetőség. Ahogy a lottóötöst is fel lehet használni - és ez a nehezebb!! - felemelkedésre, de olyan mélységekbe is le lehet süllyedni általa, amilyenbe korábban elképzelhetetlen lett volna.

Minden úgy van, ahogy van, kedves Olvasó. Jót és rosszat mi csinálunk belőle.

2015. 02. 24.

 

Szerző: 
Gaál Péter

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1