Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

(Láng Mártinak szeretettel)

"Meggyőződésem, hogy mindnyájunknak küldetése van", írta nekem egy kedves hölgy pár perce.
Így van. Vagyis szerintem is így van, de Isten bizony, nem fogom ezt többé hozzátenni. Unom. Aki bújt, bújt, aki nem bújt, nem bújt, aki tudja, tudja, aki meg nem tudja, nézzen bátran nagyképűnek és önteltnek.
Ráadásul mindnyájunk küldetése végső soron egy és ugyanaz: megtalálni önmagunkat. Nem a személyes önmagunkat, hanem azt az önmagunkat, aki nem "külső" körülmények marionett-figurája. Másképpen KIFEJEZNI a személyes önmagunkat. Felültetni egy képzeletbeli ló hátára, és a ló fenekére csapni. Akkor a szó szoros értelmében KINT lesz. Aki ott ("bent") marad, az vagyunk mi.

Jó, tudom, hogy ez nem könnyű. Már megérteni sem könnyű. A mai, terhelt kifejezéseken élő, és azokat újabb terhekkel - saját lesüllyedt gondolkodásával - torzító ember számára semmi nem könnyű, ami nem X-faktor vagy valóságshow. De talán könnyebb, ha megpróbálom megmagyarázni, hogy lesz egy élő tartalomból semmitmondó giccs.

Nekem is borsódzik a hátam sokszor, ha azt a szót hallom valakinek a szájából, hogy "megtérés". Persze messze nem mindegy, kinek a szájából hallom, de száz közül kilencvenkilenc (igen jó arányt mondtam) szájából rosszul hangzik.
A hinduk a mai ember gondolkodására az "önmagából kifordultság" kifejezést használják. Ez szanszkritül "viparjaja". E gondolkodás megfordítása a "vipari viparjaja". A "vipari viparjaja" görögül "metanoia". A "metanoia" magyarul: "megtérés". Más szóval: VISSZATÉRÉS.
A régi magyar nyelvben a "vallás" szót nem használták. Ami ma a "vallás", az régen a "religio" (religyió) volt. Már a "re-" előtag gyanakvással töltheti el az Olvasót, és igaza is lesz. Hiszen a "re-": "vissza". REvolúció, REdukció, REhabilitáció, és még hosszan sorolhatnám. A "vallás" a REformáció idejéből származik, a latin "confessio", "megvallás" fordítása. A "religio" a "religare, relegere" ígéből származik, és azt jelenti: "visszakötni, visszacsatolni". Az embert visszakötni saját eredetéhez. Saját SZELLEMI eredetéhez. Ami az égvilágon nincs kitéve semmiféle kényszernek, sem esetlegességnek. Semmiféle determinációnak és kondicionáltságnak (mások általi meghatározottságnak és feltételeknek való megfelelési kényszernek). És akkor nézzen mélyen magába, kedves Olvasó: ERRE gondol, amikor valakitől ezt a szót meghallja?

És Ő vajon erre gondol, amikor kimondja?

A küldetés egy és ugyanaz. Nem ugyanaz viszont a TELJESÍTÉSE. Az a MÓD, ahogyan visszajuthatunk saját eredetünkhöz. Ahogyan a perifériából visszakecmereghetünk a centrumba, ahonnét jöttünk. Hiszen az, hogy épp hol vagyunk, végső soron csak nézőpont kérdése. Annak a kérdése, hogy ki kivel (mivel, azaz saját magának milyen állapotával) azonosítja magát. Ezt is megmagyarázom. Képzeljünk el valakit, aki MINDENT megtehet, és mindent meg is tesz. Képzeljük el, hogy ez a valaki a Centrum. A Játékos. Felőle nézve minden csak játék. Nem úgy viszont... szóval, a Játékos megteheti, és meg is teszi, hogy önmagát a perifériára helyezze. Megteheti, és meg is teszi, hogy élő kapcsolatot tartson a perifériára helyezett önmagával. Megteheti, és meg is teszi, hogy ezt a kapcsolatot megszakítsa. Ha mindezt a CENTRUMBÓL nézzük, akkor egy szabad tett. Ha a perifériáról (ahol e pillanatban vagyunk): BUKÁS.

Mondanom se kell, hogy amit "azonosítás"-nak írtam, az se egy egyszerű képzelgés. Az valami olyan, mint a mantrák hiteles recitálása. Mantra BÁRMI lehet. Bármi. Az is, hogy "király vagyok". De ezt hitelesen akkor lehet csak elmondani, ha TÉNYLEG király vagyok. Hogy is írtam régen? Mátyás király koldusgúnyába öltözik, és megparancsolja, hogy ő ezentúl koldusnak tekintendő. Tessék elgondolni, mi van, ha ezt a parancsot konzekvensen teljesítik.

Senki nincs hátrányban senkivel szemben. Már csak azért sincs, mert a "többiek" nem "többiekként" szemlélendők. "Én"-ként szemlélendők. A heteron - a "más" - az ÁT NEM ÉLT AUTON, azaz át nem élt ÖNMAGAM. De ha mégis... nincs "mégis". Ha utcaseprő vagyok, akkor az utcaseprésen keresztül is el tudom ugyanazt érni, mint a kutató a kutatásaival. AKKOR - és csak akkor -, HA MINDEZT ESZKÖZNEK FOGOM FEL. Önmagam kifejezése eszközeként.
A munka - de különösen a HIVATÁS - TÉNYLEG szabaddá tesz. És mivel minden célirányos emberi tevékenység munka, minden célirányos emberi tevékenységben benne rejlik az öröklét.
Ráadásul nem az in tempore (időben való) öröklét, hanem az időtlen öröklét.

Csak meg kell érteni. Még inkább ÉREZNI. Ezért tartja Platón az androgünoszt (teljes férfi és teljes nő EGYÜTT) a legmagasabb létformának.

De erről esetleg máskor.

2013. 11. 26.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1