Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

Nem azonos a boldog élettel. A boldogság egy ÁLLAPOT. A megelégedettség felsőfoka. Egyben KÖVETKEZMÉNY. Minden állapot egyben következmény, mondja erre az Olvasó. Hogyne. Csakhogy a boldogság egy ÉRZELMI állapot. Kell lennie egy analógjának is, fizikai síkon. (Egyébként minden nem fizikainak van analógja fizikai síkon. Az egyenes ponttal - axiómával - elválasztott két félszakasza, amiről az Aszkézis-ben beszéltünk, EGYMÁS TÜKÖRKÉPEI.) Kell lennie egy okának. Igen gyakran csak egy ÜRÜGYNEK. - Miért ürügy? - néz most fel csodálkozva az Olvasó. - Miért nem elég az, hogy "ok"?
Azért nem, mert a pszichológia nem egzakt tudomány. A boldogság relatív, mondja még a közhelynyelv is. Viszonylagos. Az ember elégedett szeretne lenni, és ehhez keresi a megfelelő alkalmat. Tulajdonképpen mindegy, hogy mit. Tőle függ. Nem mérlegel. Az utolsó űberolja az előtte levőt. És vice versa. Egy rutinvizsgálat leleteiért menet megbünteti az ellenőr, majd kiderül, hogy a leletei tökéletesek. Vagy fordítva: hazafelé, zsebében a tökéletes leletekkel, megbünteti az ellenőr, mert elvesztette a bérletét. A leletek felett érzett öröme egy pillanat alatt elpárolog. Ezután otthon mindent tűvé tesz, megtalálja, és megint kisüt benne a nap.

CÉL NÉLKÜL NINCS BOLDOGSÁG. Cél nélkül nincs emberi élet sem. A boldogság a cél elérése felett érzett öröm. Nade ha "csak úgy rám szakad"? Az, amit nem szeretnék, hiába szakad rám. Semmi egyebet nem fog jelenteni, mint terhet. Még az is terhet fog jelenteni, AMI TÖBB, MINT AMENNYIT SZERETNÉK. Ami több mint amennyivel kezdeni tudok valamit. Tessék utánanézni a lottónyertesek körében. A boldogság AZ ÉPPEN ELÉG. Ami azon túl van, TEHER.

Az egyik olvasóm nehezményezte az "önmegvalósítás" kifejezést, joggal. Helyette használom, ha tudom, az "önkifejezés"-t. Ugyanígy vagyok az olyasmikkel, mint "az ember célja a boldogság". Ha az ember célja a boldogság, akkor nincs célja, csak ürügyei vannak. AKKOR NEM EMBER, HANEM VALAMI MÁS. A boldogságot önmagában nem tudom megfogni. Nem tudom besorolni, csak általánosságokat tudok róla mondani, melyek mindenkinek mást és mást jelentenek. Nem tudok vele mit kezdeni, akár az önmegvalósítással. Vagy az "igazság"-gal.
A boldogság tehát CÉLT feltételez. Minél közelebb vagyok a célhoz, annál boldogabb leszek. Én, a SAJÁT célomhoz. Általános recept itt sincs. És itt is össze vannak keveredve a nézőpontok. "Boldog ember!" - sóhajtunk fel, amikor olyasvalakivel találkozunk, aki a MI céljainkat megvalósítani látszik a SAJÁT életében. De mi van akkor, ha elértük a célt? Hosszabb-rövidebb ideig boldogok leszünk. ÉS AZTÁN? Aztán vagy elrontjuk, és kezdődik az egész elölről, hála Istennek, vagy... KERESHETÜNK EGY ÚJABB CÉLT. Aztán egy újabbat, majd megint egy újabbat, ameddig meg nem halunk. Ezért mondta Schopenhauer, hogy "a boldog élet egy koldus álma". Koldusként halunk meg. ÍGY koldusként fogunk meghalni. Nem a miénk semmi, mert még ha sikereink csúcsán vinne is el az Ördög, vagy szólítana magához az Úr, AKKOR IS EGY PILLANATTAL MÁR UTÁNA VOLNA. Egy pillanattal már később.

A jó élet nem a boldog élet. A boldog élet a KELLEMES élet. Az időeltöltés kellemes módja. Amikor olyan "szerencsések" vagyunk, hogy mindig találunk elérendő célt, és azokat rendre el is érjük. Aztán jöhet a következő. BÁRMI jöhet, aminek örülni tudunk. Egyik keresztrejtvény a másik után. És a végén... elment az időnk.
De akkor mi a jó élet? Mi a "jó"? Az én szememben jó definitíve az, ami HASZNOS. Mi a hasznos? Ami afelé visz, hogy saját kezembe vegyem saját sorsomat. Nem önkényes meghatározás ez? De. Nem. Az is, meg nem is. Nem a saját ujjamból szoptam. Az egész élővilág erre törekszik. Erre látszik törekedni. Nem tudatosan, majd az embertől kezdve tudatosan. KÉNYTELEN VAGYOK TUDOMÁSUL VENNI. Axióma. Nincs innét hova tovább. Az egész élővilág arra törekszik, HOGY Ő JÁTSSZON ÉS NE VELE JÁTSSZANAK. Ne vele játsszon... szintén ő, de ez már túl buddhista volna mára. MÉG AZ IMA IS ILYEN. Bármely vallás bármely parancsának a betartása. BEFOLYÁSOLNI AKARJUK AZ ISTENT. Értelem szerint FÖLÉ AKARUNK KEREKEDNI, ha elismerjük, ha nem. Nem alázatosak vagyunk, hanem ravaszak próbálunk lenni, ahelyett, hogy... ahelyett, hogy MEG PRÓBÁLNÁNK ISMERNI. De hogyan? TEREMTMÉNYEIN KERESZTÜL. Mi is az ismeret? VALAMIFÉLE EGYESÜLÉS. "Falja a könyveket." Jól sejti, kedves Olvasó: a szerelem is, bizony. A testi egyesülés is. A keleti kultúrákban a testi szerelemnek kiemelt jelentősége van. A szerelem NEM LEHET romlott. Az, amit a köztudat romlottnak vél, vagy amihez ez a szó kapcsolható, tisztán nemi aktus. Birtoklási vágy. És-vagy. Minél inkább erre korlátozódik, annál inkább, bár ezt a kifejezést sem szeretem. Minél görcsösebben és ragaszkodóbban korlátozódik erre. Minél kevesebb benne a szellemi, és minél több a délibábkergetés.

A jó élet az egységre való törekvés. Amely egységben MÁR nincsenek célok, csak maga az egység van.
Miért sóvárogjak valaki/valami után, HA AZ EGYSZER ÉN MAGAM VAGYOK?

2014. 07. 22.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1