Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

Nézzük akkor a közgazdász hölgy emlegette pénzt. Mindannyiunk szerencséjére a bulvársajtó jóvoltából bővelkedünk illusztrációban. Itt van például Schobert Norbert szíve. Pontosabban szívbillentyűje, amit nemrég meg kellett műteni, mert lyukas volt. A szervezetére - a HIBÁS szervezetére - dupla teher hárult ezzel az egyetlen lyukkal. Az érintett nyilatkozata szerint - és miért ne hihetnénk neki? - pár éve lett volna még hátra, dacára a sportos életmódnak és táplálkozásnak. Így vagyunk valahogy a nemzetgazdasággal is. Ha a központi elosztórendszer - ez felel meg a szívnek - hibás, akkor az Isten pénze sem lesz elég. Elfolyik a - nem egy, hanem ezer meg ezer - lyukon keresztül. Hogy is mondta Vogel tanítóként Omar Sharif a Michael Caine alakította Kapitánynak Az utolsó völgy-ben?

"-Éhezik egész Németföld. Förtelmes dögvész pusztít mindenütt. Mikor láttatok ilyen gazdag völgyet?
-Beszélj, ne faggass!
-Éhen halnak a terményük és a jószáguk híján!
-Kezdesz fárasztani. Térj a lényegre!
-Ez a lényeg, kapitány! ELKOBZOD AZ ÉLELMÜKET A SEREGNEK, ÉS AZ EZER BENDŐBE VÁNDOROL! NEM KÁR ÉRTE?"

Legalitás szempontjából háromféle módon keletkezhet jövedelem: fehéren, szürkén és feketén. A fehér teljesen, a szürke részben elérhető és megcsapolható a kormányzat számára, a fekete egyáltalán nem. Ezek egymáshoz viszonyított aránya örökös gondot jelent. Az ember már csak olyan, hogy feleslegesen vonakodik a bőrét vásárra vinni. Akkor teszi, ha a szükség rákényszeríti, illetve, ha a kísértés túl nagy. Egy volt könyvelőnk szavajárását idézve a "megingási küszöb". Nála ez százmillió forint volt, le is ülte érte a maga három évét, havonta körülbelül nettó hárommillió forintért. Most panziótulajdonos (papíron a felesége), és nagy valószínűséggel ott folytatta, ahol abbahagyta. Mi befolyásolja döntő mértékben az említett arányt? Az elvonások, és a büntetések, ha a kötelezettségeinek valaki nem tesz eleget. Miből indul ki a mai magyar adórendszer? Ködből. Abból, amit bevallanak. Nem abból, amit elvár, hanem abból, ami kiderül. Mindezeken felül az adót RÉSZLETEKBEN szedi be. Hogy ezeket a részleteket minek nevezi, társadalombiztosítási járuléknak, nyugdíjjáruléknak, szakképzési hozzájárulásnak, társasági nyereségadónak, osztalékadónak, személyi jövedelemadónak, nem sorolom, teljesen mindegy, egy elosztórendszerbe megy az összes. Az ÁFÁ-t nem írom ide, mert az - elméletben - semmiképpen nem maradhat a vállalkozónál. Van még egy vonzata mindennek: kurva nagy ellenőrző és nyomozó apparátus, ami szintén nincs - de mennyire nincs! - ingyen. Nincs lehetőség EGYETLEN, FIX ÉS (A REALITÁSOKAT FIGYELEMBE VÉVE) TERVEZETT ÖSSZEGŰ ADÓ BEFIZETÉSÉRE. (Ez nem az EVA, hanem valami teljesen más.) Arra, hogy ami azon fölül van, ne firtassa senki. Arra, hogy végre legyen lehetősége mindenkinek saját magáért dolgozni. Apropó, tervezés. Hogyan? Hetente változnak a jogszabályok. El tudja képzelni a kedves Olvasó, hogy mit jelent ez a befektetőknek? El tudja.

Igazán sok pénzt e pillanatban Magyarországon nem a gazdaságból, hanem az államból lehet kivenni. Vagyis az adófizetőkből, azok jóváhagyása nélkül. Ez vonatkozik arra is, ami itt marad, arra is, ami az EU-n keresztül visszajön. Itt keveredik bele a dologba a politika. Pontatlan leszek, de sem hely, sem idő, sem mód, sem kellő tudásom nincs ahhoz, hogy mindent részletekben leírjak, de a lényeg talán kivehető lesz. Magyarország nem Banglades vagy Zimbabwe (bár utóbbihoz a politikai berendezkedését illetően kezd hasonlítani). NEM SZEGÉNY ORSZÁG. Csak azzal, amije van, rosszul sáfárkodnak. Miért sáfárkodnak rosszul? Azért, mert olyan rendszer épült ki benne, amelyben csak rosszul lehet sáfárkodni. Persze, van egy csomó adósság, restancia. Egyik napról a másikra ezeket a problémákat nem lehet megszüntetni. Pár dolgot azonban lehet. Túlfizetések, tűzijátékok, nemzeti konzultációs program, parlamenti őrség, fiktív szerződések, felesleges utazások, effélék helyett tartalékolni, és EGYENKÉNT megpróbálni a kritikus területeken (mindegyik kritikus) rendet tenni, arra koncentrálva, hogy a befektetések a lehető leghamarabb megtérüljenek. Kiépíteni egy kvázi-magántulajdonú állami gazdaságot, és a meglévőt is így működtetni. Amibe lehet, anyagilag bevonni és érdekeltté tenni az irányítókat, az anyagi bukás lehetőségét sem kizárva számukra. Célirányosan ÁTSZERVEZNI mindent, a közigazgatástól a hadseregig, egyebeket lásd Napló, megfelelő címszavak alatt. Kiépíteni a HÁTTERET, azt a gazdaságot, ami az egyetlen segítség lehet a mainál sokkal ínségesebb időkben. Ami most nincs. Most semmi más nincs, csak a borotva élén való egyensúlyozás, hosszabb távon az egészen biztos bukással. Tudják ezt azt emberek? Hát persze, hogy tudják. Tessék megnézni az elvándorlást és a gyerekvállalást.

Mindennek azonban a SZERKEZET átalakítása az előfeltétele. A csoportos (és FELELŐSSÉG NÉLKÜLI) irányításról a (felelősséggel járó) egyéni irányításra való áttérés, valamint az, hogy az emberek közvetlen és valóságos beleszólás kapjanak a saját mikrokörnyezetük ügyeibe. Annak a hazug prüdériának a levetkőzése, amely megtűri az utcasarkon a betegséget terjesztő és járulékos bűnözést vonzó kurvákat, de nem tűri meg az ellenőrzött nyilvánosházakat, amely azon háborog, hogy a politikusok (jelenleg statiszták és strómanok) sokat keresnek, nem azon, hogy semmit nem tesznek érte. Amely aszerint szelektál politikusokat és szakembereket, hogy mi a magánvéleményük az emberiség boldogulásáról, nem aszerint, hogy milyen politikai vagy szakmai érzékkel és tudással rendelkeznek.

 

A valóság tudomásulvétele, kedves, ünneplő barátaim. Akik közül - bármibe lefogadom - senki nem gondolt bele, hogy az ismerten túl, miféle jelentése lehet még a Parlamenten lógó két nemzetiszínű zászló KÖZEPÉBEN levő ÜRES LYUKNAK?

 

2012.10.23.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1