Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

(az áldozat)

Feladom, írta S. M. Nem kellett volna, szóltam hozzá. Két reakciót kaptam: nem küldhetjük mártírképzőbe, mondta egy úr, lépj te a helyére, mondta egy hölgy. "Mutasd meg, hogy kellene csinálni." Azt sajnos nem tudom megmutatni, hogy S. M-nek hogy kellene csinálni, mert engem G. P-nek hívnak, talán még azt sem, nekem hogy KELLENE, legfeljebb azt, hogy mit CSINÁLOK. Elmondhatom, hogy mit SZERETNÉK, és aztán Önök és a jövő majd szépen eldöntik, az elgondolás volt-e helyes, a kivitelezés, mindkettő, vagy egyik sem.
A mártírképzésről már leírtam, amit gondolok. Áldozatok nélkül nem megy. A zsidóknak se ment, a keresztényeknek se ment, a muzulmánoknak se ment. Mi több, Buddhának se ment. A buddhizmust egyébként nem szeretem a többi valláshoz hasonlítani, már csak azért sem, mert vallás is, meg nem is. Vallás az, amit vallás alatt értenek, vallás az, amit ez a szó jelent, vallás az, aminek van vallásos aspektusa, és vallás az is, aminek nincs vallásos aspektusa, mégis vallás. Érdekes, ugye? A magyar "vallás" szó a "confessio", "valllomás", "bevallás", "megvallás" latin főnévből származik. Az angolban "religion", a németben "Religion", a latinban "religio". A régi magyarban is religió-religyió (például Pázmánynál: "Ennek kezdetével mindjárt nagy visszálkodásba hozta a' Rendeket a' Religyió' dolga..."), azaz VISSZAKÖTÉS ("religare", "relegere": "visszakötni", "visszacsatolni", ti. az embert saját eredetéhez). Ezt és ezt VALLOM. Ide jutott. Akármi is légyen, ezt és ezt vallom. A "vallás" mai értelmében egy tanrendszer elfogadása és hirdetése. Buddha számára tutaj volt, sőt, Jézus számára is tutaj volt, a követőik túlnyomó többsége számára azonban vallás. Mára ez a szó a transzcendens tanításokhoz (és az azokra alapozott szervezetekhez) kapcsolódik, pedig a transzcendencia valójában teljesen indifferens. Nem feltétel. A szervezet sem feltétel, mert nem az elméletnek van szüksége a gyakorlatra, hanem a gyakorlatnak az elméletre. Ilyen értelemben vallás az összes meggyőződéssel hirdetett ideológia is, marxizmustól a hitlerizmusig, liberalizmustól a nacionalizmusig (ugyanúgy nem keverendő a hitlerizmussal, ahogy a liberalizmus sem keverendő a marxizmussal, annak ellenére sem, hogy a hitlerizmus szülőanyja ugyanúgy a nacionalizmus, mint ahogy a marxizmusé a liberalizmus, mondhatjuk, hogy mindezek az eredeti vonal ELHAJLÁSAI). Áldozatok nélkül kevés vallás (ideológia) boldogul. Ha létezik/létezett ilyen, akkor csak periférikus hatása és jelentősége van/volt. Buddha egész emberi egzisztenciáját feláldozta, mielőtt buddhává vált volna, azaz mielőtt elereszthette volna a tutajt. Jézus maga volt az áldozat. Az iszlám saját fundamentumába építette. A régi görögök, rómaiak ugyanúgy áldoztak, mint az asszírok, perzsák, druidák, aztékok, előbbiek állatokat, utóbbiak embert is. A csúcsra, ahonnét nincs tovább, a kereszténység ért fel. A keresztények minden misén magát ISTENT áldozzák fel. (Az úgynevezett reális prezenciával, vagyis a szentségi jellegét ugyan megőrző, de jelképesnek tekintett Úrvacsorával a reformáció már megindult egy másik vallás, az anyaghitet valló materializmus felé.)
A forradalmak (forradalmi változások) az áldozatok véréből táplálkoznak. Ez a pecsét a belőlük kinövő (és őket rendre megtagadó) rendszerek (jelképes) hitelesítőlevelén, legyen szó polgári táradalomról, szocialista-kommunista társadalomról, vagy éppen a katolikus egyházról.

Kötelező-e vérnek folyni? Nem kötelező. Lehet a vér is szimbolikus, de ezzel az áldozat veszít erejéből. Önök szerint a Római Birodalom (majd egész Európa) államvallásává lett volna a kereszténység passió, vadállatok elé vettetés, elevenen megnyúzás, elégetés, és hasonló borzalmak nélkül, vagy megmarad egy jelentéktelen zsidó szektának? Szükség volt-e Rajk László és Nagy Imre kivégzésére, majd újratemetésére az ötvenhatos forradalomhoz és a kilencvenes "rendszerváltáshoz", legalább a díszlet szintjén? Szimpla hatásvadászat lett volna Hitler összes zászlóavatása a Blutfahne, azaz Vérzászló sarkával (a Blutfahne az a zászló volt, amelyre az 1923. november 9-i ún. "sörpuccs"-ban elesettek vére fröccsent)? Szokott-e (a mítoszképzés kezdeti fázisában) Orbán Viktor Antall Józsefre és az ő betegágyánál (állítólag) történtekre hivatkozni? Pedig Antall csak egy egyszerű botcsinálta miniszterelnök volt, aki természetes halállal halt meg, ágyban, párnák között. Ha nem hivatali ideje alatt távozik e világból, és nem ő lett volna a szocializmust követően az első kormányfő, ma a fiatalok többsége azt se tudná, hogy egyáltalán élt.

Van egy javaslatom. Ne a lemondással kapcsolják össze az "áldozat" szót. Azzal szokták, de Önök most ne kövessék. Próbálják elképzelni az üzlet oldaláról. Anyagias világban élünk, nem lesz nehéz. Tegyék még hozzá, hogy önzetlenség, a szó igazi formájában, nem létezik. Ahhoz nem önmagunknak kellene lenni, márpedig ez nem lehetséges. Az egyik oldalon ott van valamilyen többlet, a másikon valamilyen elvonás. Valamilyen ambíció, vagy vágy, és ezeknek a következménye. Az ára. Semmi más nem történik, mint a kettő kicserélése. A következménnyel fizetünk. A dicsőségért, üdvösségért, mások (vélt) üdvösségéért, jólétéért, megmeneküléséért, mindegy. Minél értékesebb a szemünkben a vágyott állapot, azaz MINÉL JOBBAN KÍVÁNJUK, annál nagyobb áldozatra vagyunk hajlandóak érte. Annál többet áldozunk érte. Annál többet ADUNK érte. Egy csere. Ennyi történik, ha történik. Máris nem annyira fennkölt, ugye?

Fentiekből következik, hogy az az áldozat, ami nem fájdalmas, nem ellentételez (vélt) értéket, más szóval NEM ÁLDOZAT. Az érték és az áldozat egyenesen arányos. Üzletpolitikai alapelv. "A márkát meg kell fizetni." Ez alatt nem azt értik, hogy a MINŐSÉGET kell megfizetni, hanem azt, hogy a VÁGYAT kell megfizetni. Az ár/érték arány prioritása mindig lemondást jelent. A keresztény teológusok is rájöttek. Az ingyen kegyelemnél nem létezik drágább.
Mese és valóság. Az ember számára az a mese, amit megvalósíthatatlannak tart. Egy másik világ. Nem valóságos. Illuzórikus. Az egész világ illuzórikus, sőt, a lét maga is, mondják a hinduk és a buddhisták, de az európai átlagember másként gondolkodik. Aki mindent illúziónak tart, annak a lemondás ismeretlen fogalom. Ezt próbálta Krisztus elmagyarázni a "lelki szegények" kifejezéssel. Mérsékelt sikere volt/van, és még finoman fogalmaztam. Az igazi (tökéletesen elfogadó) szeretet, az agapé egy modern európai szemében nem szeretet, hanem hülyeséggel vegyes lehetetlenség. Valamiféle mese, mint Isten és a Biblia. Ez vallásosra és nem vallásosra egyaránt vonatkozik. A VALLÁS ATTÓL VALLÁS, HOGY MESÉNEK TARTJÁK. Credo quia absurdum. Hiszem, mert abszurdum.

A lemondás a mese világába való áttevés. A megbocsátással rokon. Megbocsátani az képes, aki képes lemondani. Ha valaki lemond valakiről vagy valamiről, az istenek világába helyezi. Egy elérhetetlen szférába. Semmiről nem kell lemondani, mert nincs, mondja Buddha. Van, de számomra elérhetetlen, mondja a lemondó. Nincs, de lehet, mondja a hívő. Isten által, rajtam keresztül, egy olyan aktussal, amiben mindketten részt veszünk. Amiben ilyen értelemben mindketten aktorrá, teremtővé (valóságossá tevővé) válunk. Ezt az állapotot meghaladni lehet, de átugorni nem lehet. (A buddhizmus - egyben Krisztus tanításának esszenciája, melyet legjobban a keresztény, sőt, muzulmán misztikusok közelítenek meg - már a meghaladás, a teremtett világ illúziójának a felismerése.) ÚGY HÍVJÁK, HOGY HIT. Nem elhívés, hanem hit. A hit TEREMTŐ aktus. Az elhívés A TEREMTÉSRŐL VALÓ LEMONDÁS. Nem emberi, hanem állati nívó.
Nehogy azt gondolják, valamiféle vallási propagandát terjesztek. Soha nem azt terjesztek, csak igyekszem kétfelé is érthetővé és elfogadhatóvá tenni, amit mondok. Fogalmazhatnék másképpen is, de akkor sem Önök, sem én nem tanulhatnánk belőle. A vallás - akárhogy is nézzük - nem a földtől elrugaszkodott valami. Ahogy a mese sem, csak -
Olyan nép, amelynek nincs vallása és nincsenek meséi, nem létezik.

Sportolók talán megértik. A "minden fejben dől el" már közhelynek számít. Egyetlen állat sem képes arra, amire az ember. Fizikailag sem képes. Hiába nagyobb, gyorsabb, erősebb. A Kinizsi százas nevű - éppen ma beszélgettem róla valakivel - száz kilométeres teljesítménytúrára nem véletlenül nem vihető kutya. Én eddig egyszer teljesen végigmentem rajta, másodszor nyolcvan kilométer után meghátráltam, mert fájt a sarkam, lemaradtam kicsit, és úgy gondoltam, kifutok az időből. Valójában annyit történt, hogy MÁR NEM MOTIVÁLT SEMMI. Nem volt értéke. Mi áldozatokban gondolkodunk, és ez alól én sem vagyok kivétel. Ugyanabban az évben, amikor az első Kinizsin voltam (2009-ben), átúsztam a Balatont is. A balatonboglári strandon épp előttem vittek el egy idős bácsit, aki rosszul lett, és meghalt. Ott lebegett a célban, nyugodtan és békésen. VÉGIGÚSZTA.

A lemondás és az érték szorosan összefügg. Lemondani csak arról lehet, aminek (vélt) értéke van. Az értéktelen ajándék nem ajándék, hanem lom. Nem baj, ha az, amire vágyunk, (számunkra) az istenek világában van. Igazából csak arra érdemes vágyni, ami ott van. A baj az, ha az istenek világát elérhetetlennek tartjuk. A baj az, ha LEMONDUNK A HITRŐL, mint teremtő aktusról. Ha elhívőkké vagy el nem hívőkké válunk. Megbizonyosodókká vagy csalódottakká. Az elhívés és az el nem hívés éppúgy (Erasmus írásával) Janus (eredetileg Ianus) isten két arca, mint a hitetlenség és a hit. Saulus és Paulus. Ameddig elhívésben vagy el nem hívésben gondolkodik valaki, soha nem lehet hívő. Pál apostol sem a damaszkuszi úton vált azzá, hanem a hóhérpallos alatt, Rómában.
"Én csak..." írta S. M. Lemondott a teremtésről. Áttette mesébe. Ne gondolják, hogy bármiféle előjellel írom ezeket. Konstatálom. Nem örömmel, mert visszavet. Meg kellett volna tartania magának. Nem a mi ügyünk, hanem az övé. De ezt is csak konstatálom.
Elhívőből nem lesz mártír. Mártír csak hívőből lehet, a nem hívők szemében. A sajátjában ez nem mártíromság, hanem értékcsere.
A világ persze másként fogja látni. De változás csak így lesz, ha mégoly illuzórikus is.
 

 

2016. 04. 02.

 

Szerző: 
Gaál Péter

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1