Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

A cím nem tőlem származik, de ha egyszer ezt kérték. Értem, mit akart a kérdező kérdezni. Én nem így tettem volna fel a kérdést, még akkor sem, ha feltételezek valamiféle erkölcsi világegységet. Mindegy, ő így tette fel, ezért már így marad.
Ha már Lilith-el elkezdtük, akkor legalább e tíz kérés teljesítéséig folytassuk azt a szép gyakorlatot, hogy a saját gondolataimat írom, és csak minimálisan a lexikonokat vagy a - jelen esetben - filozófiát és filozófiatörténetet. Most viszonylag könnyű dolgom van: Erkölcs és etika, 2010. 08. 21. portál. De elég beütni a keresőbe ezt a címet, és utána azt, hogy "hikszosz". Így a "hivatalos" verzió. A nemhivatalost is pedzegettem már. Nagyjából gimnazista korom óta úgy gondolom, hogy a profán erkölcs a de jure megjelenő társadalmi együttélési szabályok érzelmi megtámogatása. Nem teljes átfedésben, de úgy nagyjából. Még adós vagyok A bűn negyedik részével, nem akarok sok poént ellőni. Egyet azonban mégis muszáj. Éppen tegnap este írt nekem egy kedves hölgyismerősöm. Ő körülbelül negyed század basáskodás, egy további év meddő kísérletezés és házi szexuális erőszak után fogta az öt gyerekéből a legkisebbet - a többiek nagyjából felnőttek -, és elköltözött. Egy nagy gyereke vele tartott, egy másikkal jóban maradt, de két lánya elfordult tőle. Ennek lassan három esztendeje. A két lány még most, Karácsonykor sem volt hajlandó vele szóbaállni. A nagymamája, írta a hölgy, ugyanebben a cipőben járt. Bírta, ameddig bírta, aztán öngyilkos lett. Szeretve búcsúztak tőle sírja mellett, folytatta. Tudták a miértet, emlékében szent maradt. Idézem tovább: "Én az ellentéteként becsülettel vallottam szint. S most a Sátán csókja homlokomon, gyerekeim gyűlölködő elfordulása, megvetése kísér.Társadalmilag az anyaság, család még mindig a nő teljes kiszolgáltatottsága s önmaga halála."

Régi mesékre, emlékszel-e még? - szól a diáknóta. Érettségiken kötelező, legalábbis pár éve még az volt. Régi mesék. Régi mesék maradványa. Elmondok egy történelmi hasonlatot. Az a szép a történelemben, és akkor lehet jól tanítani és megtanulni, ha az életet meséljük, nem az adatokat. Az aztékok szokása volt megölt-feláldozott ellenségeik bőrébe bújni. A harcos megnyúzta, és addig viselte, ameddig le nem rohadt róla. Akkor megtisztálkodott, és felkészült a következő csatára. Rituálé, bólogat az Olvasó. Jelkép. Hát persze, hogy az. Semmitől nem szabadulunk meg egykönnyen. Még akkor sem, ha leszámoltunk vele. Meg kell várni, ameddig lerohad rólunk. Nos, ilyenek a hasonló, erkölcsi jellegű elvárások is. Egy régi világ maradványai. Akkor megvolt a helyük és jelentőségük, ma már nincs. Ma már csak hullák oszló bőrei. Ma már csak a tiltás maradt, amire még a nép is azt mondja, hogy "szabál, szabál, embert zabál". De még nem rohadt el teljesen. Még megpróbálják az embert belevarrni. A keresztény-keresztyén egyház is. Mindegy, melyik felekezet. Isten vélt rendjének ürügyén. Istennel megtámogatva. Ferenc pápa kivételnek látszik, de nyugtával dicsérjük a napot. Szent Ferenc vagy egy jóakaratú bolond. Nem ő fogja eldönteni, melyik lesz belőle. Legalább háromszor írtam arról a volt mentőtisztről, aki azt mondta nekem: csalhatatlan módszere van, hogy eldöntse, kit kell bevinnie, vagy szentként tisztelnie. Ha például valaki elkezd a parkban a verebeknek prédikálni, azonnal tudni lehet, Assisi Szent Ferenc reinkarnációjával, vagy egy bolonddal van dolgunk. Csak meg kell nézni a verebeket. Ha figyelnek, Assisi Szent Ferenc, ha nem, bolond.

A BŰNT A BŰNTUDAT LÉTESÍTI. Itt sincs "valójában", "objektíve", és hasonlók. Bűn az, amit az ember bűnként él meg. Szerencsétlen az, aki annak tartja magát. Bűnös úgyszintén. Anélkül csak gyanúsított, vádlott, elítélt. De a törvénykönyvek! De a Biblia! Mire is szoktak hivatkozni a kedves hívők, minél hívőbbek, vagyis minél merevebben ragaszkodnak saját (saját bizony, nem másé, végképp nem a "kívül levő" Istené, akit ötletszerűen kevergetnek Krisztussal) elképzeléseikhez, annál inkább? "Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít." Másképpen "Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet." 2 Korintus 3, 6. Minden tiszteletem Pál apostolé. Kell ehhez kommentár?
Az erkölcs nem attól lesz erkölcs, hogy azt mondják. Ha mindenki azt mondja, attól sem. Az erkölcs attól lesz erkölcs, hogy ÉN ANNAK TARTOM. És az lesz az erkölcs, amit én annak tartok. Amit közönségesen erkölcsnek neveznek, az nem erkölcs, hanem elvárások gyűjteménye. Érzelmi befolyásolás. Stimulálás, kedvenc szavammal. Kiutálunk, ha nem teszed. "Kitelt a böcsületed." Gyerekkoromban így mondták, főleg vidéken. Szégyenbe kerültél. A pellengér nagyobb büntetés volt, mint bármi más. Azok csak szenvedtetések voltak. Az igazi büntetés a közmegvetés. - Hogyan? - kapja fel a fejét az Olvasó. És megint neki van igaza. AZ IGAZI BÜNTETÉS AZ ÖNMEGVETÉS. Légy hű MAGADHOZ. Eric Knight fején találta a szöget. Már a hidra is belül emészt, írtam a hölgynek. A közmegvetés csak addig büntetés, ameddig annak tartjuk. Ameddig magunkat a "köz"-zel azonosítjuk. Ameddig nem saját magunkban élünk, hanem megpróbáljuk megvalósítani az abszurdot. Ameddig megpróbálunk kívül élni. Karizmatikus és szigorú erkölcsiségű keresztény barátaim kívül próbálnak meg. Lehet, hogy nyugodtan adják majd vissza lelkület a Teremtőjüknek. Lehet, hogy sokkal nyugodtabban, mint majd én. Láttam egy mostanában felrakott karácsonyi videót. Giccs, hogyne, de most mindegy. Krisztus mindenütt ott van veled, sugallta. A konyhában, a futópályán, sétaúton, a játszótéren. Ott álldogált, futott, sétált, nézte a gyerekeket. Nem bennük, hanem mellettük-mögöttük. "Jézus mindig veled van." VELED. Isten nekik KÍVÜL van. A Mennyország kívül van. Pedig csak a Pokol van kívül. De ameddig a fentiekkel nem vagyunk tisztában, pont fordítva lesz. Addig tényleg siralomvölgyben fogunk élni. Ahol mindennek az a fokmérője, mennyiben felelünk meg ránk oktrojált szabályoknak. Csak nem a Mennyországba kerülünk a végén. Nem mintha a Mennyország olyan valami volna, ahová lehet kerülni. A Nirvána (szó szerint "ellobbanás") sem olyan. De ne menjünk most ebbe bele.

Erkölcsi világrend nem létezik. Vagyis létezik, de úgy, hogy a világ BENNÜNK van. Pano ano pan tuto kato (görög). Hermész Triszmegisztosz, Tabula Memphitica. Minden, ami fent van, lent is van. Minden, ami kint van, bent is van. Minden, ami kint van, tulajdonképpen bent van. Csak folytatni kell, és szépen eljutunk a lényegig.
És "különálló" isteni világrend úgyszintén nincs. A kettő egy. Hen panta einai. Szintén görög. Minden egy. A görög filozófia egyik sarokköve, még eleai Zénón, Parmenidész tanítványa is ennek alátámasztására alkotta meg híres paradoxonait. A létező dolgok egységet alkotnak, mégpedig A LÉTEZŐ EGYSÉGÉT, mondja Parmenidész.
A világ rendje az, amit a világ rendjéből felfogunk. Sőt, amit a világ rendjéből magunkévá teszünk. Látja, kedves Olvasó, ilyen könnyű ostobaságokat beszélni. A világ rendje ugyanis nem az, amit a világ rendjéből felfogunk, hanem a mindenkor bennünk levő rend. Némiképp passzív, némiképp aktív, embere válogatja, mennyire ez és mennyire az. És amikor úgy érezzük, teljes a zűrzavar? A rend akkor is ott van, ezért tudjuk a zűrzavart egyáltalán érzékelni. Vagy egyszerű nyugtalanság (szorongás), vagy lelkifurdalás formájában. Melyeknek aztán testi következményei is lesznek. Hiszen minden egy.

Bent van, de kint tükröződik. Úgy figyelni "kifelé", hogy közben "befelé" figyelünk. Azt fogadni el, ami nem okoz sem szorongást, sem nyugtalanságot, sem hiányérzetet, sem lelkifurdalást. Így válik az erkölcsi és isteni világrend eggyé. Megint pontatlan voltam. EZ AZ ERKÖLCSI ÉS ISTENI VILÁGREND EGYSÉGE. Semmi más. Semmi más, kedves Olvasó. A lehető legteljesebb szabadság megélése. Én magam vagyok a korlát. Ha pedig én magam vagyok a korlát, AKKOR NINCS KORLÁT.

Hargitay Zoli barátomnak, szeretettel. Teljesítettem a második kérést.

2014. 12. 29.

 

Szerző: 
Gaál Péter

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1