Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

(egy képzelt rendezvény margójára)

Mélyen a hallgatóság szemébe nézve beszélt. Nem mehet ez így tovább, mondta. Nővérek tízezrei hagyják el a pályát, mennek külföldre, orvosok százaival. Csak a legutóbbi három évben ezerötszáz milliárdot vontak el az egészségügytől és az oktatástól, és invesztálták többek között a sportba. Ehhez jön még a körülbelül ötszáz milliárdnyi EU-támogatás, ami szintén eltűnt. A kórházak mai adósságállománya nagyjából negyvenöt-ötven milliárd, ennek a tizede. Egy stadion tizenöt-húsz milliárdba kerül. Egy nem nagy stadion. De a stadionokat nem akárkik építik. És a nem akárkik is keresnek rajtuk, hogy mennyit, azt csak a jó ég tudja. Mondjuk, a felét. Akkor ez a kétezer milliárd már eleve ezer milliárdra apad, és ezzel még nagyon jó vagyok, amit felesleges dolgokra herdálnak el. Az egész ország úgy működik, mint a viccben. Elmegy az uzsoráshoz egy megszorult ember, és megkérdi, tudna-e százezer forintot kölcsönadni? "Hát persze, Pistikém. Itt is van. Elég egy év múlva megadnod." A rászoruló hálásan vinné, de az uzsorás megállítja. "Azért várj még egy percet, Pistikém. Tudod-e, hogy a kamat épp a duplája?" "Most már tudom", válaszolja kényszeredett mosollyal a kölcsönkérő. "De ugye, megérted", folytatja az uzsorás, "hogy ezt nem adhatom neked oda csak úgy, minden biztosíték nélkül?" "Mit szeretnél?" "Van otthon színes tévéd?" "Van." "Na, azt hozd át, és az elég lesz." A kölcsönkérő áthozza. "Ezzel akkor megvolnánk, Pistikém. De tudod, gondolkodtam közben. Mi lesz, ha nem tudod megadni? Hiszen most sincs munkád. Beláthatod, hogy nem vállalhatok ekkora kockázatot. Hagyd itt a százezret, a másik százezret pedig add majd meg egy év múlva."
A BTK nyelvén ezt úgy hívják, hogy különösen nagy értékre elkövetett csalás. Amikor valaki(k) valaki(ke)t anyagi haszon reményében tévedésbe ejt(enek) és tévedésben tart(anak). A társadalombiztosítási járulékot abban a hiszemben fizettetik be, hogy abból a pénztártagok ellátásban részesülnek, ha majd rászorulnak, de valójában ezeket az összegeket MÁSRA költik (és közben jelentős részüket elsikkasztják-lopják-csalják, például látszatszerződésekkel, látszatteljesítéssel, túlszámlázással, ami újabb büntetőjogi tényállásokat valósít meg az okirathamisítástól a hivatali befolyással való visszaélésig és vesztegetésig), az ellátás költségeit pedig ezután MÉG EGYSZER, immár közvetlenül áthárítják a rászorulókra. Ők fizetik saját élelmezésüket az ehetetlen és elégtelen kórházi élelmezés pótlására-kiegészítésére, ők vásárolják a gyógyszereket, pelenkát, elemeket a műszerekbe, a végtelenségig lehetne sorolni. Vagyis kifizettetik velük - büntetés terhe mellett - azt, amiért nem kapnak semmit, és amit azután ismét ki kell fizetniük. Mint a viccben az uzsorás, még a retorziók is hasonlóak.

Ebben a küzdelemben mindenkire szükségünk van, aki hajlandó nekünk segíteni. Nem érdekel senki pártállása, sem cselekedetei, sem világnézete. Hiszem, hogy vannak még önzetlen emberek. Külön tapsot kérek külföldi vendégeinknek, akik megtiszteltek jelenlétükkel és támogatásukkal: Jack Kevorkian amerikai patológusnak, a "Halál doktorá"-nak, Walter Freeman, szintén amerikai neurológusnak, aki jégvágóval operálva ért el nagyszerű eredményeket, az ír John Bodkin Adamsnak, a fájdalomcsillapító-túladagolás mesterének, Shiro Ishii-nek Japánból, aki a kórokozók hadifoglyokban való tenyésztésének szakavatott tudora, és nem utolsósorban német vendégünknek, az utolérhetetlen doktor Joseph Mengelének!

A szűnni nem akaró ováció megrezegtette az ablakokat. Éltes anyókák morzsolgatták zsebkendőiket, meglett férfiak fakadtak sírva. Most már nemsokára vége a szenvedésnek. Az Ügy végre jó kezekbe került.

2016. 01. 13.

 

Szerző: 
Gaál Péter

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1