Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

"Harminc éve a magasságos Isten volt a tükröm, de most már saját magam tükre vagyok. Többé már nem vagyok az, aki voltam, mert az "én" és az "Isten" Isten egységének a tagadása. Mióta nem létezem többé, a magasságos Isten Önmaga tükre." (Bistam-i Bajazid)

Egy másik szúfi. A szúfizmus az iszlám misztikus irányzata. Szúfik a dervisek is, például a mevlevi keringő dervisek és a bektasi dervisek. Mindkettő megjelenik az Egri csillagokban is, az előbbi akkor, amikor Bornemissza Gergely és Gábor pap fel akarja robbantani a szultánt, de a pap összetéveszti a janicsár agával, a felvonulást máshonnan néző Gergely viszont egy török rab (Tulipán) segítségével felismeri. Magányos lovas, egyszerű ruhában, aki előtt egy dervis kering állandóan. Bektasi dervis volt az összes janicsár. Hadzsi Bektas, egy szúfi tarika (testvér), a róla elnevezett rend alapítója ajánlotta I. Murád szultánnak, hogy szedjen adót hitetlen gyermekekből is, és nevelje őket muzulmánokká, majd hozzon létre belőlük egy új hadtestet. Arcuk sima, kardjuk éles, mondta, legyen a nevük Jeni Cseri, azaz Új Sereg. Gondoljunk Jumurdzsákra, akivel a könyv utolsó részében - Eger veszedelme - mint Dervis Béggel találkozhat az Olvasó. Kár egyébként ilyeneken elmélkednem, mert ha utána körülnézek, és jönnek a hülye kérdések, jön Gordon, Viktor, Ady utána sok "apró khán", és az az egyenesen a pokolba (akármi is légyen az) vezető út, aminek jócskán a végén járunk, és amit nemhogy nem ismernek fel, csak nagyon kevesen - ilyen volt például Szepes Mária -, hanem épp ellenkezőleg, még képes vagyok, és elkeseredem. Pedig nem kellene, mert semmi jelentősége ezeknek, ugyanannyira nincs, mint annak sincs, hogy hányan szavaznának ránk most, ameddig nem kerültünk divatba, ért-e engem mindenki, vagy hogy van-e reinkarnáció, vagy nincs. Nem fontos dolgok ezek.

Jámborak azok, akik igyekeznek szigorúan ragaszkodni valamiféle, általában erkölcsön (legyen az vallásos erkölcs vagy nem vallásos erkölcs) alapuló gondolkodási és viselkedési szabályzathoz. Valamiféle törvényhez, nem feltétlenül a törvény jogi értelmében. Mit mond Pál apostol a törvényről (Rómabeliekhez írt levél, Károli fordítás, fejből)? "Azt tartjuk tehát, hogy a törvény betűjétől egy test sem igazul meg Őelőtte, mert A BŰN ISMERETE A TÖRVÉNY ÁLTAL VAGYON....Azért tehát az ember hit által igazul meg, A TÖRVÉNY CSELEKEDETEI NÉLKÜL." Nem hasonlít Niffarira ("a jámborak jó cselekedetei Isten kegyeltjeinek a ROSSZ cselekedetei"), az eredetileg idézett szúfira, aki miatt kérésre ezt a bejegyzést írom? Még, ha felületesen is? Jámborak azok a rendes, tisztességes, becsületes emberek, akiket felháborít például egy egyenlőtlen elosztási rendszer. Akiket felháborít, ha kiderül valamiről, amiről azt hazudták, hogy semmi baj nem lehet belőle, vagy hogy éppenséggel nem létezik, hogy nemhogy létezik, de nagyon nagy baj lesz belőle. Akik hisznek egy általuk igazságosnak vélt rendszerben, mondjuk a "demokráciában", régebben az ember ember általi kizsákmányolásának a megszüntetésében, még régebben a szabadságban, testvériségben, egyenlőségben, még ennél is régebben valamilyen uralkodó isteni bölcsességében, és akiket mérhetetlenül feldühít, ha ezekben csalódniuk kell. Akik képtelenek elfogadni, hogy a világ nem így működik. Nem elsősorban azért képtelenek, mert ostobák, hanem épp ellenkezőleg: nem annyira ostobák, hogy előbb-utóbb ne vegyék észre a valóság és a mese közti ellentmondást, de sajnos, A MESÉRE STIMULÁLTÁK ŐKET. Egy olyan világra reagálnak, AMI NINCS.

Amikor az előbb említett rendes, tisztességes, becsületes emberek Orbán mellé álltak két és fél éve, mert azt tapasztalták, hogy becsapták őket, a lehető legjámborabban jártak el. Azért álltak Orbán mellé, mert ideig-óráig (nagyon sokan most is) elhitték, amit mond. Azért hitték el, mert olyan szavak voltak a szónoklataiba építve, amelyek rímeltek a beléjük rögződött "jó" fogalmára. Ugyanezért állnak most annyian Bajnai mellé. A szavak és a valóság kapcsolatát nem kutatja senki.

Isten kegyeltjei azért Isten kegyeltjei, mert képesek (a képességeket csak fejleszteni lehet, a semmiből előállítani nem) a valósággal való harmóniára. Nem szabályokban élnek, és nem feltételes reflexek igazgatják őket, hanem a világ természetes rendje. Ki merik mondani, amit a jámborak soha nem mernének. Utóbbiak általában deviánsoknak gondolják őket. Krisztus ugyanolyan felháborodást váltott ki a szombat megszegésével (kalásztépés), vagy a bűnösökkel való barátkozással, mint Buddha például azzal, hogy nem volt kíváncsi a fiára, akit Ráhulának, Bilincsnek nevezett el. Nem fog ez sem idekötni, mondta. Apósa nem is tudta feldolgozni, és úgy megverte, hogy jó ideig kómába került. El is nevezték az apóst érte Szuppabuddhának, Buddhaverőnek.

Ha tehát a nyájas Olvasó azt találja olvasni valahol, hogy a demokrácia nem demokrácia, a liberalizmus egy fantaszta agyrémének is erős volna, hogy a haladás, az előre, a fejlődés, a nemzet, az összes efféle népbolondítás semmi másra sem jó, csak népbolondításra, legyen olyan jó önmagához, és ne arra gondoljon először, amire ellen-stimulálták. Jancsiról és Juliskáról ne a vasorrú bába jusson először az eszébe, hanem a sütőlapát, amire ŐT szeretnék felültetni.

Csak egy icike-picike kérdést tegyen fel minden meghallott szó után. Csak egy icike-picike kérdést.

 

Azt, hogy MIÉRT?

 

2012.11.12.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1