Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

Reális elképzelés olyan társadalmat tervezni, amely azon alapszik, hogy "mindenki belátja", "mindenki saját érdekeit a köz érdekeinek rendeli alá","mindenki felismeri", "mindenki megváltozik"?

Ha a sokaság bölcs, hol van a sokaság feje?

Mivel alkotmányoz a nép?

Mivel írja alá?

Mi a nép?

A többség?

A mekkora többség?

Ha csak a számtani többség, akkor van-e lényeges különbség az 5000000 és az 5000001 között?

Ha a számokkal nem megyünk semmire, akkor a sokaság azon része, amelyik az erősebb?

De ha az , akkor lehet az akár EGYETLEN ember is?

S ha lehet, akkor most ő a nép?

S ha ő a nép, akkor a többi vajon micsoda?

Ha Istené a hatalom, és Isten omnipotens (mindenható), miért a nép a hatalom forrása?

Melyik szent könyvben olvasható, hogy Isten saját hatalmát a népre ruházta volna?

Ha Istent egyáltalán nem keverjük bele a dologba, birtokolhat-e valaki olyasmit, amit nem képes birtokolni?

Ha mégis képes, mit ér vele, ha nem tudja használni?

Ha a hatalomból az uralom is következik, akkor nem igaz, hogy a föld azé, aki megműveli?

Van-e hatalma az elefánthajcsárnak az elefánt felett?

Van-e hatalma az elefántnak az elefánthajcsár felett?

Ha mindkettőnek lehet hatalma a másik felett, melyik a speciális eset?

És melyik az általános?

Melyik uralja a másikat?

Ha az elefánt kerekedik felül, azt mondják, hogy a hajcsár elvesztette felette az uralmát, vagy azt mondják, hogy az elefánt visszanyerte azt?

Köttetett valaha olyan szerződés elefánt és hajcsár között, hogy az elefánt átruházza saját hatalmát a hajcsárra?

Melyik az erősebb?

Miért?

Melyik a nagyobb erő: a fizikai vagy a szellemi?

Miből van több: okos emberből vagy buta emberből?

Miből van több: buta és erős fizikumú emberből vagy okos és erős fizikumú emberből?

Az erős fizikum adottság?

Az okosság adottság?

Ha azok, ki adja őket?

A nép?

Ha sem a fizikai erőt, sem az okosságot nem a nép adja, hanem mindkettő génekbe kódolt tulajdonság (ami persze vagy előjön, vagy nem), és az előbbi a többségre, utóbbi a kisebbségre jellemző, viszont az utóbbi felette áll az előbbinek, kié az uralom?

A többségé?

Ha az uralom az, ami a vaktában csapkodó hatalmat célirányossá teszi, és ez egy tulajdonság, kitől származik?

A néptől?

Képes-e valaki autót vezetni anélkül, hogy a legcsekélyebb érzéke lenne az autóvezetéshez?

Hát országot?

Birtokolhat-e valaki autót anélkül, hogy tudna autót vezetni?

Ha birtokolhat, és elkezdi vezetni, noha nem képes rá, mi fog történni?

Az a legális, amit annak mondunk, vagy ami megfelel a természet (társadalomra is vonatkozó) törvényeinek?

Ha az a legális, ami megfelel a természet törvényeinek, lehet-e a legalitás alapja (vagyis a legfőbb minőség) a fizikai erő?

Ha a többség megfeleltethető a fizikai erőnek, lehet-e a legalitás alapja a nép?

Mi történik, ha mégis azt mondják, hogy lehet?

Mi történt eddig?

Lehet máshogyan működtetni egy társadalmat, mint ahogyan lehet?

A szellemi erő és a fizikai erő egymás ellenségei?

A nép és a legális államfő egymás ellenségei?

Meddig legális egy államfő?

Mi történik, ha az államfő nem szuverén?

Mi történik, ha az államfőt nem ellenőrzi senki?

Volt-e arra példa, hogy az államfő szuverén volt, de ellenőrizték?

Ha volt, miért vetették el?

Miről szólnak a mai társadalmi rendszerek?

Kinek jó, ha a minőség elvét a mennyiséggel helyettesítjük?

Mi lesz ennek a következménye?

Mi a következménye máris?

 

 

2012.12.13.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1