Helyreállítás Magyarországi Pártja


 

Habena Imperium Coniunctio Spes Obsisto Sepelio

Habena
Kormányozni
Imperium
Uralkodni
Coniunctio
Egyesíteni
Spes
Reményt adni
Obsisto
Szembeszállni
Sepelio
Végetvetni

 

 

"Boldogan vártam az estét, mert szeretem a szlovák nőket, és több okból  előnyben részesítem őket a cseh nőkkel szemben: elsősorban, mert  elegánsabbak, másodsorban, mert kevésbé emancipáltak és harmadszor, mert az  eksztázis pillanataiban azt mondják: joj.

(Milan Kundera: A hírnök)"

 

Fenti idézet Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba c. könyvéből  ollózatott ki. Mondhatni tehát, hogy egy idézet idézete. Nagy, vastag fehér  könyv volt a polcomon, már nincs meg. Valaha sokat tudtam belőle fejből,  kivált és mindenekelőtt azt a pár sort, a gyakásról. Nem lehet itt dőlt  betűt képezni, de olvassa a kedves Olvasó dőlten. Valami olyasmiről szólt,  hogy amikor az ember gyakni kezdett, és a felesége megmozdult, azonnal  megállt, és dühösen megkérdezte: hát ki baszik itt? Én, vagy te?  Próbáltam keresni a neten, de nem tudtam ezidáig ráakadni, így feladtam.  Marad az emlékezet, a léha. Kundera jobban ment.  Dehát nem is erről akartam én írni. Egyszerűen eszembe jutott egy idézet -  Kant? az Esterházyban biztosan benne volt -, részint a mások életéről,  részint a magaméról. Közéletet nem írok, mert az már eleve összefügg a  gyakással - és tessék, épp, most, pont az ablakom alatt, valószínűleg  macskák -, dúskálhat az Olvasó a hasonlatokban. Tehát az idézet. Az  eseményeket meggyorsítandó, számtalanszor próbáltam megdugandó kislányokra,  mint észérvvel hatni vele, mondanom se kell, hogy szánalmas eredménnyel. A  megdugandó kislányok az észérveket tolerálják a legkevésbé. Ha egyszer a  koreográfia mást ír elő, akkor nincs lacafaca, túl kell esni rajta. A  legszebb méltatlankodás, amit e tárgyban hallottam, egy nagyjából százötven  centiméteres matematikus fiútól származott. Ő különben a nagyon magas,  Izolda-típusú, telt nőket szerette. Sosem felejtem el: állt egy nála három  fejjel nagyobb, harminc kilóval több lány előtt, és mennyei áhítattal  suttogta: a beautiful whale! Szóval az udvarlás teljesen korrekt definíciója  az ő interpretációjában így hangzott: a fiatal lajhár násztánca  (szétterített farktollakkal). A megboldogult Déri János ezt úgy fogalmazta  meg, hogy "fiatal bika koromban soha nem értettem, hogy miért kell előtte  táncolni?".

Van persze a Bevezetésben a közéletre más jellemző, gyakással összefüggő  történet is. Türelem és könyv hiányában ezt is fejből kell idéznem, de  remélhetőleg nagyobb pontossággal: "Hogy én? Nemzetes szakácsné létemre? Két  krajcérért? Katonával? Kőlócán? Hozzá még a csákóját is tartsam? Ollan  nincs! Hát egy fél prófontért? Ammár más!"  Az embernek ilyenkor eszébe jut a jó Sade márki és a Justin, avagy az erény  meghurcoltatása. Eszébe jut a történet a szegény lányról, akit néhány  briganti üldöz egy erdőben. Nagy nehezen megmenekül, eljut egy kolostorig,  bekopog, mert hálát akar adni az Úrnak a csodáért. Be is engedik, majd nem  kevesebb, mint négy szerzetes erőszakolja meg egymás után, egyikük ráadásul  a pápa rokona.

Eszébe jut a klasszikus vicc is. Bemegy a hölgy a kalapboltba. Órákig  válogat, végül az eladó, nem tudván több új modellt mutatni, még mindig  türelmesen megkérdi: "árulja el végre, hölgyem, hogy mire gondol?" "A  baszásra", válaszol a hölgy csodálkozva. "De hogy jön ez a  kalapvásárláshoz?"

Ja igen, az idézet - basszus, már megint a macskák. Vagy valami más? És  mintha fütyülne közben.  "A várakozás immorálissá tesz."

 

Ugye, kedves Olvasó?

 

2013. 01. 12.

 

Who knows, who cares for me?

A mi igazságunk nem a jobboldal vagy a baloldal igazsága!

 

 

A mi igazságunk, a PRÉDA igazsága!

"Viribus unitis" egyesült erővel

Politika-társadalom-ember | A hazugság messze eljuttat, de vissza sohasem. (közmondás)

Vallás-hit-filozófia | "Csak egy hősiesség van a világon: olyannak látjuk a világot, amilyen és szeretjük." (Romain Rolland)

Élet-lélek-gondolat | Amit nem fog kezed, szád hiába várja. (közmondás)

Írások

Kommentek:

Archív-írások 1